Dotaz #751

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 06. 2020
MARC 21 008
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. července 2020

Charakteristika problému

Jaký kód bude zapsán v poli 008 na pozici 06 u knihy, která má rok vydání uveden jako rozpětí let např. 2014-2015 Podle MARC manuálu by měl být použit kód "m" podle schváleného dotazu č. 739 kód "q"

Rozhodnutí o řešení

Podle manuálu MARC 21 se kódem „m“ označuje kromě vícedílných popisných jednotek „...i jednodílná nepublikovaná popisná jednotka realizovaná v průběhu delšího časového období, např. obraz.“

Je zde tedy zdůrazněno, že se má jednat o nepublikované provedení, které skutečně může vznikat v průběhu několika let. (Jako typický příklad je uveden obraz, ale několik let samozřejmě může vznikat např. i rukopis.)

S tím je v rozporu jeden z uvedených příkladů, ale v této chvíli dáváme přednost vysvětlujícímu textu u kódu, protože použití příkladu není v manuálu blíže vysvětleno.

   

Návrh řešení

Podle manuálu MARC 21 se kódem „m“ označuje kromě vícedílných popisných jednotek „...i jednodílná nepublikovaná popisná jednotka realizovaná v průběhu delšího časového období, např. obraz.“

Je zde tedy zdůrazněno, že se má jednat o nepublikované provedení, které skutečně může vznikat v průběhu několika let. (Jako typický příklad je uveden obraz, ale několik let samozřejmě může vznikat např. i rukopis.)

   

Komentáře

Souhlasím se Stanoviskem odp. prac., ALE v manuálu MARC 21 hned na další straně u pátého příkladu je uvedeno [Jednodílná popisná jednotka s datem vydání spadajícím do rozpětí několika let.]. Takže je tu jistý rozpor přímo v manuálu MARC 21.
30. 06. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena