Dotaz #831

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 07. 03. 2023
MARC 21 100, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. dubna 2023

Charakteristika problému

Podle jakých pravidel se dle RDA stanovuje hlavní záhlaví u komentářů a kritických vydání. Viz např. záznamy v bázi NKC https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003116000&local_base=NKC a https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003306509&local_base=NKC

Rozhodnutí o řešení

Při stanovení hlavního záhlaví se řídíme v první řadě hlavním pramenem popisu.

Jestliže je obsah zdroje na hlavním prameni popisu jasně prezentován jako dílo s doprovodným textem, hlavním záhlavím bude autor původního díla (u anonymních děl název díla *).

Jestliže je zdroj na hlavním prameni popisu jasně prezentován jako rozbor díla, komentář apod. (s nímž může být vydáno i dílo, o němž zdroj pojednává), hlavním záhlavím bude autor (případně název) rozboru (komentáře, …).
Obsahuje-li zdroj i dílo, o němž komentář pojednává, zapíšeme je jako záhlaví Autor/Název v polích oblasti 7XX (anonymní dílo do pole 730).

Pokud údaje na prameni popisu nejsou jednoznačné, bude záležet i na úsudku katalogizátora.
Bereme v úvahu zejména rozsah textů, případně prezentaci v dalších pramenech popisu.

----------------

*) „Hlavním záhlavím je název díla“ může znamenat i to, že jde o název v poli 245$a, protože záznam neobsahuje žádné pole 1XX

   

Návrh řešení

Není možné jednoznačně pro všechny podobné případy stanovit, kdy se jedná o dílo doprovázené komentářem a kdy o rozbor díla, doprovázený i jeho textem. Bereme v úvahu rozsah textů, prezentaci ve zdroji apod.; mnohdy bude záležet i na úsudku katalogizátora.
Rozhodně by ale měly být podobné zdroje popsány shodným způsobem.
To byl i případ obou zmíněných záznamů, v databázi jsme popis sjednotili.

   

Komentáře

Znamená to tedy, že i podle RDA platí, že pokud se jedná primárně o konkrétní dílo doprovázené komentářem, popíšeme toto dílo jako takové a pro autora komentáře vytvoříme vedlejší záhlaví a naopak, pokud se jedná primárně o komentář, který obsahuje i komentované dílo, popíšeme komentář a vytvoříme případně vedlejší záhlaví pro obsažené dílo?
17. 03. 2023 12:00
Záleží mj. i na prezentaci v prameni popisu – jestli je zdroj jednoznačně prezentován jako původní dílo s doprovodným textem nebo jako komentář (k němuž je vytištěno i komentované dílo).
Pokud informace na prameni popisu není jednoznačná, bude záležet i na úsudku katalogizátora.
06. 04. 2023 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena