Dotaz #330

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 26. 02. 2007
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. března 2007

Charakteristika problému

Dobrý den, moc bych Vám prosila o zodpovězení dvou dotazů: 1) je-li v názvu pomlčka, píše se s oboustrannou mezerou nebo bez mezer ? 2) kniha není stránkovaná, je možno uvést pouze l sv (nestr.) nebo je nutné v každém případě stránky počítat ? Děkuji Pavelková

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

1. Pokud se týká mezer souvisejících s pomlčkou jako náhradou interpunkce ( ... ) v hlavním názvu (pravidlo 1.1B1 AACR2R), viz rozhodnutí o řešení v dotazu č. 5 v této databázi.
Z textu i z příkladů v dotazu je zápis mezer spojených s pomlčkami zřejmý.

Pokud jde o zápis mezer souvisejících s pomlčkami/spojovníky, jež jsou gramatickou součástí názvu, jejich zápis odpovídá pravidlům českého pravopisu:
-je třeba ale při zaznamenání odlišit spojovník (graficky jedna vodorovná čárka) a pomlčku (graficky jedna dlouhá nebo dvě krátké sousedící vodorovné čárky)
-pozor také na specifická pravidla zápisu "knihovnické" interpunkce (včetně mezer) v údajích bibliografického záznamu!! - ISBD, AACR2R).

2. Není-li kniha stránkovaná, počet stran je třeba zjistit přepočítáním nebo odhadem (viz 2.5B7 AACR2R).
V případě komplikovaného či nepravidelného stránkování se používá 2.5B8 AACR2R.*

*(2.5B8 AACR2R - dle aktualizace na www z března 2006 opraveno původní doporučení v poznámce, pravidlo 2.5B8 se používá v celém rozsahu - viz:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/prehled-oprav)

Návrh řešení

1. Pokud se dotaz týká mezer souvisejících s pomlčkou jako náhradou interpunkce ( ... ) v hlavním názvu (pravidlo 1.1B1 AACR2R), viz rozhodnutí o řešení v dotazu č. 5 v této databázi.
Z textu i z příkladů v dotazu je zápis mezer spojených s pomlčkami zřejmý.

Pokud jde o zápis mezer souvisejících s pomlčkami/spojovníky, jež jsou gramatickou součástí názvu, jejich zápis odpovídá pravidlům českého pravopisu:
-je třeba ale při zaznamenání mezer odlišit spojovník (graficky jedna vodorovná čárka) a pomlčku (graficky jedna dlouhá nebo dvě krátké sousedící vodorovné čárky)
-pozor také na specifická pravidla zápisu "knihovnické" interpunkce (včetně mezer) v údajích bibliografického záznamu!! - ISBD, AACR2R).

2. Není-li kniha stránkovaná, jejich počet je třeba zjistit přepočítáním nebo odhadem (viz 2.5B7 AACR2R).
V případě komplikovaného či nepravidelného stránkování se používá 2.5B8 AACR2R.

Komentáře

Souhlasím se stanoviskem odp. prac. jen bych u bodu 1. ve větě "je třeba ale při zaznamenávání MEZER odlišit spojovník ..." vynechala slovo "mezer" a u bodu 2 uvedla u pravidla 2.5B8, že se doporučuje metoda uvedená bod bodem c) viz material AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace (duben 1999)
27. 02. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena