Dotaz #269

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 24. 11. 2005
MARC 21 111, 411
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. prosince 2005

Charakteristika problému

Zápis záhlaví v případě změny názvu akce pro seriálové zpracování pokračujících děl. Tento problém není v katalogizačních pravidlech řešen. Příkladem je konference s názvem prvního ročníku "Reliability and diagnostics of transport structures and means 2002" a druhého ročníku "Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2005". Z hlediska názvových údajů lze uvažovat o nevýznamné změně názvu (AACR2R 21.2A - ačkoliv je v prvních pěti slovech změna), ale u záhlaví dochází ke ztrátě informace o názvu druhého ročníku. U monografického zpracování se vytvoří samostatná autoritní záhlaví pro každý ročník, ale v katalogu, který bude obsahovat seriálový záznam by údaj o dalších ročnících chyběl (snad odkaz viz?). Sporné je použití záhlaví pro knihovnu, která nebude mít ve fondu publikaci z prvního ročníku, opět odkaz viz? Dotaz zní: jak tedy správně a jednotně postupovat v případě vytváření autoritního záhlaví pro "obecnou" akci při změně názvu dalšího/dalších ročníků.

Návrh řešení:
Použití přidružovacího odkazu s řídícím podpolem $w pro určení dřívějšího/novějšího záhlaví a tedy vytvoření dvou autoritních záznamů, nebo minimálně použít odkaz vylučovací pro další názvy konference.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

První navrhovaná varianta řešení tohoto problému je, podle mého názoru, jednoznačnější a tedy i vhodnější pro zajištění jednotného postupu v dalších podobných případech. V autoritním záznamu pro „seriálovou“ (obecnou ) akci se uvede odkaz viz též směrovaný na dřívější nebo novější záhlaví a změna názvu bude vysvětlena v poznámce.

Příklad ve formátu UNIMARC:
210 12 $a Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means $c konference
300 0 $a Dřívější název konference: Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means (pod tímto názvem se konal 1. ročník v r. 2002)
330 0 $a Konference se koná nepravidelně (od r. 2002) v Pardubicích. Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky
510 12 $5a $a Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means $c konference

Příklad ve formátu MARC 21:
111 2 $a Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means (konference)
665 $a Dřívější název konference: Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means (pod tímto názvem se konal 1. ročník v r. 2002)
680 $i Konference se koná nepravidelně (od r. 2002) v Pardubicích. Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky
511 2 $wa $a Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means (konference)

Komentáře

Souhlasím s navrhovaným řešením, protože je třeba vzít do úvahy i pravidlo 21.3B1a) "Vyvořte nový záznam pro seriál ... jestliže se změní korporativní záhlaví, pod kterým je seriál popsán" Tj. ve výše uvedeném případě by pro první ročník měl být asi vytvořen samostatný záznam s odpovídajícím záhlavím a pro další ročníky opět samostatný záznam s novým záhlavím.
12. 12. 2005 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena