Dotaz #685

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 01. 2018
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. ledna 2018

Charakteristika problému

Časová dotace na uložení knihy do elektronického katalogu.

Návrh řešení:
Dobrý den, existuje nějaké odborné měřítko, za jakou dobu se podle katalogizačních pravidel uloží kniha do katalogu ve veřejné knihovně?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Katalogizační pravidla určují volbu údajů a způsob jejich zápisu.
Nezabývají se problematikou rychlosti zpracování, to je spíše otázka organizace práce v jednotlivých knihovnách.

Pokud jde o samotný katalogizační popis, normalizace této činnosti už se částečně týkal i dotaz číslo 532.

Dobu vymezenou na vložení záznamu do elektronického katalogu jako takové není možné univerzálně určit.
V zájmu každé knihovny samozřejmě je, aby se nové přírůstky objevily v katalogu co nejdříve.

Doba zpracování záleží na mnoha faktorech: na velikosti knihovny (velké knihovny mají větší přírůstek, který přichází v nerovnoměrných dávkách, kromě toho obvykle vytvářejí podrobnější záznamy a během zpracování prochází kniha několika odděleními; naproti tomu v malých knihovnách často celý popis od vstupní evidence přes úplný katalogizační záznam až po přidělení signatury dělá jeden pracovník, ale v takových knihovnách zase obvykle jeden knihovník vykonává více činností), na organizační struktuře, počtu pracovníků, náročnosti katalogizačního popisu (knihovna může zpracovávat zdroje na úrovni úplného záznamu - odpovídá záznamům České národní bibliografie, na úrovni doporučeného záznamu nebo minimálního záznamu - to jsou záznamy „ochuzené“ o některé údaje, které nejsou pro vyhledávání a identifikaci zdrojů bezpodmínečně nutné) a na možnostech využití externích zdrojů pro získávání záznamů (je podstatný rozdíl, jestli knihovna pouze importuje již hotový záznam z jiné databáze s minimálními úpravami nebo jestli knihovník vytváří záznam sám).

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena