Dotaz #468

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 02. 2010
MARC 21 245, 423
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. března 2010

Charakteristika problému

Jak zkatalogizovat přítisky v tomto případě? Jsou tři díla: 1) Odveta 2) Intermezzo : komedie o 1 aktu / napsal K. Farkaš 3) Paní prefektová : komedie o 1 aktu / napsal E. Rada. První dílo nemá uvedeného autora, budou pak údaje o druhém a třetím díle v podpoli "b" nebo "c"? A bude za prvním názvem středník nebo tečka?

Rozhodnutí o řešení

NEPLATNÉ ŘEŠENÍ
Aktuální instrukce je zde:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/pritisky-podle-rda

   

   

Pravidlo 1.1.G3 k přítiskům (= dílům bez společného názvu, která byla vydána nakladatelem společně v jednom svazku) říká: „...Oddělte názvy děl středníkem, pokud všechna díla pocházejí od jedné osoby nebo korporace... Pokud jednotlivá díla pocházejí od různých osob nebo korporací či v případě pochybností uveďte za každým názvem díla jeho souběžné názvy, další názvové informace a údaje o odpovědnosti. Oddělte skupiny údajů tečkou následovanou dvěma mezerami.“

Anonymní dílo lze také považovat za „dílo jiného autora“, to znamená, že údaje budou odděleny od následujícího názvu tečkou a dvěma mezerami.

MARC 21

245 00 $a Odveta.
              $b Intermezzo : komedie o 1 aktu /
              $c napsal K. Farkaš. Paní prefektová : komedie o 1 aktu / napsal
                    E. Rada
700 12 $a Farkaš, K.
              $t Intermezzo
700 12 $a Rada, Eduard,
              $d 1879-1968.
              $t Paní prefektová

(Kdyby první dílo mělo autora, byl by tento autor uveden v poli 100 – viz dotaz 254).

UNIMARC

200 1# $a Odveta
              $c Intermezzo
              $e komedie o 1 aktu
              $f napsal K.Farkaš
              $c Paní prefektová
              $e komedie o 1 aktu
              $f napsal E. Rada
423 #0 $1 200 1# $a Intermezzo
              $1 700 #1 $a Farkaš $b K.
423 #0 $1 200 1# $a Paní prefektová
              $1 700 #1 $a Rada $b Eduard $f 1879-1968

Návrh řešení

Pravidlo 1.1.G3 k přítiskům (= dílům bez společného názvu, která byla vydána nakladatelem společně v jednom svazku) říká: „...Oddělte názvy děl středníkem, pokud všechna díla pocházejí od jedné osoby nebo korporace... Pokud jednotlivá díla pocházejí od různých osob nebo korporací či v případě pochybností uveďte za každým názvem díla jeho souběžné názvy, další názvové informace a údaje o odpovědnosti. Oddělte skupiny údajů tečkou následovanou dvěma mezerami.“

Anonymní dílo lze také považovat za „dílo jiného autora“, to znamená, že údaje budou odděleny od následujícího názvu tečkou a dvěma mezerami.
(Ovšem: pokud zjistíme, že první dílo má autora a ten pouze nebyl uveden na titulní stránce, případně ani nikde jinde v knize, zapíšeme ho do podpole $c v hranatých závorkách i standardně do pole 100 jako hlavního autora.)

MARC 21

245 00 $a Odveta.
             $b Intermezzo : komedie o 1 aktu /
             $c napsal K. Farkaš.  Paní prefektová : komedie o 1 aktu / napsal
                  E. Rada
700 12 $a Farkaš, K.
              $t Intermezzo
700 12 $a Rada, Eduard,
             $d 1879-1968.
             $t Paní prefektová

(Kdyby první dílo mělo autora, byl by tento autor uveden v poli 100 – viz dotaz 254).

UNIMARC

200 1# $a Odveta
             $c Intermezzo $e komedie o 1 aktu
             $f napsal K.Farkaš
             $c Paní prefektová
             $e komedie o 1 aktu
             $f napsal E. Rada
423 #0 $1 200 1# $a Intermezzo
             $1 700 #1 $a Farkaš $b K.
423 #0 $1 200 1# $a Paní prefektová
             $1 700 #1 $a Rada $b Eduard $f 1879-1968

Komentáře

Souhlasím s řešením.
23. 02. 2010 12:00
S navrhovaným rešením souhlasím, až na větu "(Ovšem: pokud zjistíme, že první dílo má autora a ten pouze nebyl uveden na titulní stránce, případně ani nikde jinde v knize, zapíšeme ho do podpole $c v hranatých závorkách i standardně do pole 100 jako hlavního autora.)", protože podle pravidel (viz též schvalený dotaz ke katalogizaci č. 22) platí "Pokud je údaj o odpovědnosti převzat z jiného pramene popisu než z hlavního, uvede se v hranatých závorkách. Není-li údaj o odpovědnosti v popisované jednotce "výrazně" uveden (tj. není uveden v předepsaných pramenech popisu pro oblast 1 a 2), zapíše se příslušná informace v poznámce." Větu "údaje budou odděleny od následujícího názvu tečkou a dvěma mezerami" bych zvýraznila popř. bych dve mezery nějak naznačila i v příkladech
25. 02. 2010 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena