Dotaz #607

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 05. 2015
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 8. července 2015

Charakteristika problému

Je-li uvedeno v prameni popisu více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Myslí se prvním první v pořadí bez ohledu např. na typografické zvýraznění?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Podle pravidel RDA se má místo vydání zapisovat v pořadí odpovídajícím pořadí, grafické úpravě nebo typografickému provedení na prameni popisu.
Z tohoto výčtu vyplývá, že v první řadě záleží na pořadí v prameni popisu, mělo by se tedy zapisovat na prvním místě (u minimálního záznamu jako jediné) místo vydání to, které je na prameni popisu také uvedeno jako první.
Podobná zásada platí i pro nakladatele.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena