Dotaz #826

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 02. 2023
MARC 21 100, 245, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 3. března 2023

Charakteristika problému

Katalogizuje se divadelní program pod názvem nebo pod autorem? V záznamech existuje značná nejednotnost. Část programů hlavního autora nemá - např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001241974&local_base=NKC a u části je uveden jako hlavní autor ten, který program připravil - např.: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000083551&local_base=NKC. Přitom v obou případech se jedná o divadelní program k inscenaci Jakobín, u prvního je uvedeno "program připravila Patricie Částková", u druhého "připravil Jan Dehner". Je nějaké pravidlo, kdy připravovatele programu dáváme do hlavního záhlaví a kdy ne?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

U autorů záleží na tom, jak jsou prezentováni na pramenech popisu, i na obsahu popisovaného zdroje.
Pokud jsou prezentováni jako přímí autoři, lze je převzít ze všech pramenů popisu ve zdroji a prvního z nich zapíšeme do pole 100. Na prameni popisu mohou být uvedeni např. výrazem „texty: …“; ale konkrétně u divadelních programů se může stát, že je tímto výrazem uveden i autor libreta (které není součástí programu) – pak do záznamu nepatří vůbec.
Pokud z pramenů popisu vyplývá jiná autorská role (např. výraz „připravil“ bude pravděpodobně označovat spíš funkci editora), všechny takové autory zapisujeme pouze tehdy, jsou-li ve zdroji uvedeni na hlavním prameni popisu, a budou v polích 700.

Záznam uvedený jako příklad z roku 1993 byl zastaralý (retrokonverze lístkového katalogu), v záznamu z roku 2002 šlo o chybu katalogizátora; v databázi byly oba opraveny.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena