Dotaz #772

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 12. 04. 2021
MARC 21 072
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. května 2021

Charakteristika problému

Jak řešit situaci, kdy je možné publikaci přidělit více formálních konspektů? Např. pokud je publikace např. biografií českého spisovatele a zároveň tiskem z 19. století? Lze použít 072: 821.162.3.09 + 929 + 094.5? Tedy tři výskyty pole 072 - jeden pro téma, další pro žánr a třetí pro formu. Případně, který z nich vynechat a podle jakého klíče? Děkuji

Rozhodnutí o řešení

Primární funkcí Konspektového schématu je poskytnout tematické členění pro potřeby aplikace metody Konspektu, více informací zde a zde.

Více informací o Konspektovém schématu používaném v Česku je dostupné zde.

Konspektové schéma se používá jako:

1. tematické třídění knihovních fondů v rámci metody Konspektu (cílená tvorba a ochrana knihovních fondů);

2. nástroj pro organizování informačních zdrojů ve volném výběru – s tím souvisí i rozhodnutí o používání maximálně dvou skupin Konspektu: na základě přidělení „základní“ skupiny Konspektu týkající se tématu/předmětu obsahu, je dokument zařazen do tematické řady jednotlivých oborů. Z pohledu uživatele (usnadnění orientace ve volném výběru) se poté ukázalo jako účelné oddělit v rámci těchto oborových tematických řad základní díla z oborů od dokumentů specificky zaměřených jako jsou učebnice, slovníky, bibliografie, biografie …. Proto bylo umožněno využití druhé „pomocné“ skupiny Konspektu;

3. fakultativní údaj v minimálním záznamu pro Souborný katalog – knihovnám nepoužívajícím klasifikační systém MDT umožňuje splnění základního předpokladu pro posílání záznamu do Souborného katalogu na úrovni minimálního záznamu;

4. nástroj pro organizování dokumentů v rámci nyní již nepoužívané Jednotné informační brány (JIB), oborových informačních bran - KIV a MUS

5. nástroj pro tematické vyhledávání, tematické mapy, zpřístupnění informací o novinkách ve fondu

6. nástroj pro základní organizaci informačních zdrojů v rámci různých projektů TEMAP (skupiny Konspektu pro mapy, staré mapy), projekt staré tisky…

7. nástroj pro tvorbu fasety obor v portálu Knihovny.cz

Většina těchto základních funkcí Konspektového schématu byla stanovena na základě požadavků kooperujících knihoven již v letech 2004-2005, proto (a také vzhledem k jeho rozšířenému využívání - přidělenému počtu skupin Konspektu) je nyní otázka „co vlastně s tím konspektem chceme dělat“ irrelevantní.

K uživatelsky vstřícnému vyhledávání uživatelé používají především řízené slovní termíny (předmětová hesla, deskriptory), případně jim odpovídající notace MDT. Konspektové schéma se používá především k hrubšímu členění informačních zdrojů.

Přidělují se maximálně dvě skupiny Konspektu, „Pevná pravidla“ pro přidělování dvou skupin Konspektu budou předmětem dalšího dotazu.

   

Návrh řešení

Tři skupiny Konspektu se nepoužívají. Při věcném zpřístupnění univerzálního fondu bylo dohodnuto, že se používá převážně jedna skupina Konspektu zařazující obsah dokumentu podle tématu. 319

Dvě skupiny Konspektu se tedy přidělují výjimečně a v tomto pořadí:

1. spadá-li obsah dokumentu do dvou odlišných tematických oblastí a nelze určit převládající tematickou oblast - jen ve výjimečných případech

2. k vyjádření určitých formálních charakteristik (v pořadí druhý znak skupiny Konspektu, jako první se vždy uvádí hlavní téma dokumentu, tedy obor) při popisu

učebnic

jazykových slovníků

bibliografií

biografií

literatury pro děti

rukopisů, starých tisků a vzácných dokumentů

map, atlasů, glóbů a starých map

V tomto případě se doporučuje použít dvě skupiny Konspektu: 

072: 821.162.3.09 - Česká literatura (o ní)

072: 929 - Biografie

   

Komentáře

To, že se 3 skupiny konspektu nepoužívají, je tedy absolutní? Např. co když to bude dokument, který je "přesně mezi" podle bodu 1) a zároveň bude mít jednu z vyjmenovaných charakteristik v bodu 2)? (tzn. na rozdíl od příkladu v dotazu 2 tématické konspekty a jeden formální?)
21. 04. 2021 12:00
2 skupiny konspektu jsou maximum, k podrobnějšímu popisu slouží MDT, PH a FD. Přesto bych uvítala pevná pravidla, které konspekty mají přednost a které se mohou vynechat. Problém 3 konspektů se objevuje pravidelně u biografií pro děti/mládež, zjednodušené četby, oborových jazykových učebnic a vznikají pak různé variace popisu. Například u biografií pro děti vynechá katalogizátor někdy konspekt biografie (cnb003133113, cnb003046372, cnb003092475), jindy literaturu pro děti a mládež (cnb002636411, cnb003011314, cnb003177034), někdy dokonce i téma (cnb002958294, cnb003177210).
22. 04. 2021 12:00
Měli bychom si položit otázku, co vlastně s tím konspektem chceme dělat, jak ho používat. Až to budeme vědět, tak bude jasné, kolik kterých konspektů ano, a kterých ne. -- Jestli konspekty mají být jenom jakási hrubší varianta MDT, pak technicky vlastně nic nebrání tomu, aby kniha měla 2 nebo 3 tématické konspekty, odpovídá-li tomu její povaha. -- Jestli ale chceme tím konspektem pokrýt i fyzický rozsah fondů, pak by mělo platit jeden exemplář = jeden konspekt. Tenhle přístup mi přijde zajímavější, jelikož na tématické členění samotné už máme MDT (příp. autority jako takové). -- Další věc, máme vlastně tři druhy konspektů: tématické, žánrové (učebnice, dětská lit, biografie..) a fyzické (mapy, staré tisky...) -- Jeví se mi, že by měl být: 1 konspekt tématický, 1 žánrový a 1 fyzický maximálně. A 1 tématický minimálně. -- A nakonec proč to nerozšířit? Např. 070 Noviny. Tisk. Žurnalistika- pro ho nepřibrat mezi konspekty, které mají výjimku a mohou se přidávat? Nebo 08 apod.
23. 04. 2021 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena