Dotaz #799

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 30. 01. 2022
MARC 21 300, 336, 337, 338, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. března 2022

Charakteristika problému

Jak správně vyplňovat pole 336, 337 a 338 u knih vydávaných nakladatelstvím Albi v edici Kouzelné čtení s elektronickou tužkou. První problém je, jak správně popsat elektronickou tužku. Druhý problém je, že tužka může/ale nemusí být součástí popisovaného exempláře.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Do polí 33X zapisujeme informace, týkající se skutečného obsahu popisovaného zdroje.
Zvuky doprovázející „mluvící knihu“ (jak je uvedeno na obálkách knih) se nahrávají do elektronické tužky ze stránek nakladatele, ikony v knize slouží pouze ke spuštění příslušné části zvukového záznamu.
Proto není důvod zapisovat údaje o zvukovém záznamu v polích 33X, informaci bychom ale měli uvést v poznámce.
V praxi se u těchto knih nejčastěji používá citační poznámka:
500      $a "Tato kniha funguje pouze s elektronickou Albi tužkou. Albi tužka
            není součástí tohoto balení!"--Obálka

Kniha může být distribuovaná i s tužkou, ale taková balení se u nakladatele jmenují „Albi tužka a …“; obsahem balení pak je společně s tužkou tatáž kniha, která je distribuovaná i samostatně. Z toho by vyplývalo, že v těchto případech se prodává zařízení (tužka), ke které je přiložena kniha.
Přiložená kniha je stejná, jako ta, která se prodává samostatně, a do „tužky“ je možné nahrát i jiné soubory – tužka je tedy z praktického hlediska na úrovni čtečky elektronických knih.

   

Komentáře

Pokud je kniha distribuována společně s tužkou bude tedy vytvořen jeden záznam s názvem "Albi tužka a ..." a údaj o knize bude uveden v poli 300$e+ 1 kniha? A co uvést do polí 33X je-li popisovaným zdrojem tužka?
01. 03. 2022 12:00
Odpověď je míněna tak, že z hlediska popisu se tužka nechápe jako příloha (a v žádném případě samozřejmě ne jako zdroj – tužka neobsahuje žádné dílo/vyjádření, které by bylo možné popsat v bibliografickém záznamu).
Funguje podobně jako čtečka - lze na ní stáhnout zvuky i k dalším knihám nakladatelství Albi. Tužku zakoupenou v sadě s knihou lze tedy použít ke kterékoli jiné knize tohoto typu.
Podle našich informací řada knihoven, které tyto knihy s elektronickými tužkami mají ve svých fondech, nemá tužky zapsané jako přílohu. Ani nakladatel nepovažuje tužku za součást knihy, jako PV dodává pouze knihu bez elektronické tužky.
Prosíme další knihovny, které s těmito knihami pracují, o další komentáře, abychom měli větší přehled o tom, jaká je praxe.
07. 03. 2022 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena