Dotaz #351

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 31. 08. 2007
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. září 2007

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Máme-li dvě úplně stejné knihy, jedna je v pevné vazbě a je to 1 vyd. a druhá je brožovaná je jde o dotisk 1. vyd., vytvořime pro brožovaný dotisk nový záznam nebo vytváříme společný záznam? Pokud vytvoříme společný záznam,jak správně vyplnit údaj o vazbě? A jak postupovat v případě, že máme dvě úplně stejnné knihy (nejedná se o dotisk), jednu v pevné vazbě a druhou brožovanou, vytvářime jeden nebo dva záznamy a jak vyplníme údaj ovazbě?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být částečně nebo úplně neplatné. K problematice dotisků je od prosince 2019 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019

   

-----------------------------------------------

   

1. Dotisk v jiném druhu vazby

Je-li 1. vyd. díla v pevné vazbě a dotisk k tomuto vydání je brožovaný, samostatný záznam na brožovaný dotisk se nevytváří.
Údaj o vazbě se zapíše pouze do poznámky jako součást informace o tom, že vyšel k danému vydání dotisk, v kterém roce a v kolika exemplářích - sem lze doplnit i zkratku jiného druhu vazby.
Tato poznámka je nepovinná (AACR2R k dotiskům nepřihlížejí), ale např. v tomto případě má obecná poznámka své opodstatnění.

MARC 21
500 $a500 výt. a 500 výt. dotisk 2004 (brož.)

UNIMARC
310 $a500 výt. a 500 výt. dotisk 2004 (brož.)

2. Jedno vydání díla, kde je část nákladu v jiném druhu vazby

a) Je-li v rámci jednoho vydání část nákladu brožovaná a část v pevné vazbě (části nákladu s jiným druhem vazby mají samostatná ISBN), je zpracování následující:
pro obě části nákladu se vytvoří jeden bibliografický záznam s opakovanými poli pro jednotlivá ISBN včetně vysvětlivek o druhu vazby (pro MARC 21/020, UNIMARC/010).
Vhodná je poznámka o počtu výtisků v jednotlivých částech nákladu.

Dílčí příklady:
MARC 21

020 $a80-7033-706-0 (váz.)
020 $a80-7033-707-9 (brož.)
1001 $aFrancis, Dick,$d1920-$4aut
24510 $aStřepy /$cDick Francis
250 $a1. vyd.
260 $aPraha :$bOlympia,$c2001
500 $a500 výt. vázaných a 500 výt. brožovaných

UNIMARC

010 $a80-7033-706-0$b váz.
010 $a80-7033-707-9$b brož.
2001 $aStřepy$fDick Francis
205 $a1. vyd.
210 $aPraha$cOlympia$d2001
310 $a500 výt. vázaných a 500 výt. brožovaných
700 1 $aFrancis$bDick$d1920-$4aut

b) Je-li část vydání v pevné vazbě a část je např. bibliofilské vydání (obě části se samostatnými ISBN), bibliofilské vydání obvykle s rozdílnou nakladatelskou úpravou a doplněno např. originální grafikou, vytvoří se pro každou část nákladu samostatný bibliografický záznam. Uvedené části nákladu nejsou identické, proto pro každou část samostatný záznam.

Dílčí příklady:
MARC 21

020 $a80-85769-95-6 (bibliofilské vyd.)
100 1 $aVáchal, Josef,$d1884-1969$4aut
24510 $aĎábel a boj proti němu církví a osvícenci a jiné přednášky pronesené Josefem Váchalem – dřevorytcem na schůzích Sdružení Volné myšlénky
250 $aVyd. 1.
260 $aPraha :$bVolvox Globator,$c1996
300 $a267 s. :$bil. ;$c21 cm + $e1 dřevoryt
500 $a50 čísl. výt.

020 $a80-85769-94-8 (váz.)
1001 $aVáchal, Josef,$d1884-1969$4aut
24510 $aĎábel a boj proti němu církví a osvícenci a jiné přednášky pronesené Josefem Váchalem – dřevorytcem na schůzích Sdružení Volné myšlénky
250 $aVyd. 1.
260 $aPraha :$bVolvox Globator,$c1996
300 $a267 s. :$bil. ;$c21 cm
500 $aSoučasně bylo vydáno 50 čísl. bibliofilských tisků, doplněných novotiskem dřevorytu Josefa Váchala

UNIMARC

010 $a80-85769-95-6$bbibliofilské vyd.
200 1 $aĎábel a boj proti němu církví a osvícenci a jiné přednášky pronesené Josefem Váchalem – dřevorytcem na schůzích Sdružení Volné myšlénky
205 $aVyd. 1.
210 $aPraha$cVolvox Globator$d1996
215 $a267 s.$cil.$d21 cm$e1 dřevoryt
310 $a50 čísl. výt.
700 1 $aVáchal, Josef,$d1884-1969$4aut

010 $80-85769-94-8$bváz.
2001 $aĎábel a boj proti němu církví a osvícenci a jiné přednášky pronesené Josefem Váchalem – dřevorytcem na schůzích Sdružení Volné myšlénky
205 $aVyd. 1.
210 $aPraha$cVolvox Globator$d1996
215 $a267 s.$cil.$d21 cm
310 $aSoučasně bylo vydáno 50 čísl. bibliofilských tisků, doplněných novotiskem dřevorytu Josefa Váchala
700 1 $aVáchal, Josef,$d1884-1969$4aut

 

Návrh řešení

1. Je-li 1. vyd. díla v pevné vazbě a dotisk k tomuto vydání je brožovaný, samostatný záznam na brožovaný dotisk se nevytváří.
Podle praxe v NK se údaj o vazbě zapíše pouze do poznámky jako součást informace o tom, že vyšel k danému vydání dotisk, v kterém roce a v kolika exemplářích - sem lze doplnit i zkratku jiného typu vazby.
Tato poznámka je nepovinná (AACR2R k dotiskům nepřihlížejí), ale např. v tomto případě má obecná poznámka své opodstatnění.

MARC 21
500 $a500 výt. + 500 výt. dotisk 2004 (brož.)

UNIMARC
310 $a500 výt. + 500 výt. dotisk 2004 (brož.)

2. Je-li v rámci jednoho vydání část nákladu brožovaná a část v pevné vazbě (má-li takové dílo ISBN, podle instrukce pro přidělování ISBN by každé takové dílo mělo mít vlastní ISBN) je současná praxe v Národní knihovně ČR následující:
- vytváří se pro každou část nákladu samostatný záznam s uvedením typu vazby (kvalifikátor v poli pro MARC 21/020, UNIMARC/010).

Bohužel jsme zjistili, že praxe Národní knihovny a některých dalších velkých českých knihoven je odlišná.
V kapitole 1.8 AACR2R explicitně vyjádřená instrukce není, lze pouze z příkladu vydedukovat, že pro díla s odlišnou vazbou by měl být vytvořen pouze jeden záznam (s opakovanými poli pro ISBN); NK vzhledem k instrukci agentury ISBN, která rozlišuje mezi díly s odlišnými typy vazby zachovala uvedený způsob zpracování těchto děl. Tuto situaci, zejména vzhledem k podmínkám přijímání záznamů do souborného katalogu NKC bude nutno řešit.

Toto stanovisko není tedy doporučením ani návrhem řešení ; je tedy zatím na vás, zda vytvoříte dva záznamy na díla s odlišnou vazbou (praxe Národní knihovny) nebo pro obě díla jeden záznam (s opakovanými ISBN).

Komentáře

Možná inspirace viz též OCLC Bibliographic Formats and Standards - 4 When to Input a New Record (http://www.oclc.org/bibformats/en/input/) "020 International Standard Book Number: Absence or presence of field does not justify a new record. A difference in field alone does not justify a new record. Compare fields 245 through 5xx for other differences to justify a new record."

18. 09. 2007 12:00

A ještě jeden odkaz: Differences Between, Changes Within : Guidelines on When to Create a New Record (http://www.ala.org/ala/alctscontent/alctspubsbucket/webpublications/cataloging/newrecord/differences.htm)

17. 10. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena