Dotaz #476

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu grafika (GRA)
Odesláno 24. 03. 2010
MARC 21 245, 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 14. dubna 2010

Charakteristika problému

V kterých případech se používá obecné označení dokumentu "grafika"? Týká se to i katalogů výstav a pozvánek na výstavy?

Návrh řešení

Obecné označení [grafika] se používá u dokumentů specifikovaných v AACR2R, pravidlo 8.5B1.

U dokumentů vztahujících se k výstavám záleží na jejich formě. Pokud má pozvánka na výstavu formu plakátu, popisuje se podle AACR2R, kapitola 8 Grafika. Jako OODD se použije výraz [grafika] a v údajích fyzického popisu výraz 1 plakát.
V ostatních případech se pozvánky na výstavu popisují jako jednolistový tisk podle AACR2R, kapitola 2.

Katalogy výstav se popisují podle AACR2R, kapitola 2 Knihy, brožury a jednolistové tisky.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena