Dotaz #841

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 04. 05. 2023
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova prameny popisu, symboly
Komentáře šlo přidávat do 4. srpna 2023

Charakteristika problému

Jak do pole 245 $n zapsat číslo části, které je na knize označeno nikoli numericky nebo slovně, ale pouze symbolem **? Návrh řešení: 245 $n [2] 500 $a Číslo části označeno symbolem **

Rozhodnutí o řešení

V Příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 je pro symboly použité v názvu uvedeno: 
„Symboly, které nelze přepsat, nahradíme v názvu slovem v hranatých závorkách a doplníme vysvětlující poznámku.“

Podobným způsobem zacházíme se všemi údaji v poli 245 a s dalšími údaji v záznamu, které se mají přepisovat přesně podle pramene popisu. 
Symboly obvykle nahrazujeme slovem, u označení části arabskou číslicí (vždy v hranaté závorce).

 

ALE: 
Má se jednat o symboly, které skutečně nelze přepsat ze standardní klávesnice. Hvězdičku je možné zapsat.

V našem konkrétním případě by tedy stačilo zapsat podpole $n přesně podle pramene popisu: 
245 … $n **

Pokud by se jednalo o jiný symbol: 
245 … $n [2]
500 $a Číslo části označeno dvěma květinami

Návrh řešení

Návrh byl schválen beze změn - viz Rozhodnutí o řešení.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena