Dotaz #785

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 06. 2021
MARC 21 110, 710
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. července 2021

Charakteristika problému

Jak postupujeme v případě zápisu pole 110 a 710 u publikací týkajících se určité korporace (např. stanovy, interní předpisy spolků, ale i jubilejní publikace s historií korporace atp.), pokud v publikaci není uveden autor a nakladatel se liší od korporace?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

V první řadě se řídíme zásadami pro stanovení hlavního záhlaví pro korporaci (viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, pole 110/710). Stanovy a interní předpisy spadají do kategorií dokumentů, u nichž se korporace zapisuje jako hlavní záhlaví.

U jubilejních publikací záleží na tom, jak jsou údaje o autorství uvedené na pramenech popisu. Hlavním autorem může být osoba nebo korporace (je-li tak prezentována a dílo odpovídá kritériím uvedeným v příručce); pokud z pramenů popisu žádné hlavní autorství nevyplývá, tak v záznamu nemusí být uvedeno ani pole 100, ani pole 110.

Jestli je nakladatel jiný než korporace, která má autorskou odpovědnost, nebo jestli si korporace tuto publikaci vydala sama, to při rozhodování o hlavním záhlaví nehraje roli.
Výjimečně může nastat situace, kdy u nejasného autorství přihlížíme i k tomu, kdo publikaci vydal; ale nejedná se o pravidlo, záleží na úvaze katalogizátora.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena