Dotaz #555

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 23. 08. 2012
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 14. září 2012

Charakteristika problému

Dobrý den, ráda bych se zeptala na přepis ruštiny. Jedná se o tvrdý znak, v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky je napsáno, že ve starém pravopise se na konci slova znak vynechává. Kde je hranice, do kdy je starý pravopis???

Rozhodnutí o řešení

Revize 19.12.2023. Platné i pro pravidla RDA.

V roce 1918 došlo v Rusku k reformě pravopisu. Kromě zániku některých znaků (písmen) a jejich nahrazení obvyklejšími znaky (v případech, kdy se lišil pouze pravopis, nikoli výslovnost) se přestal používat i tvrdý znak na konci slov.

U publikací vydávaných v dalších zemích (včetně Československa) ruskými emigranty se starý pravopis udržel o něco déle.

Text podle starého pravopisu není obtížné rozeznat, kromě tvrdých znaků psaných opravdu velice často na konci slov se objevují také další neobvyklé znaky (jsou to ty, které jsou uvedeny i v „Doporučení pro přepis...“ na s. 13 v doplňující tabulce).

Stručná informace k problematice v češtině je na Wikipedii u tématu „Pravopis“ v odstavci „Ruština“:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravopis#Ru.C5.A1tina_2

Podrobněji se tématem reformy ruského pravopisu zabývá Wikipedie ve zvláštní kapitole, která bohužel neexistuje v češtině:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reforms_of_Russian_orthography

   

Návrh řešení

Návrh byl schválen beze změn – viz Rozhodnutí o řešení.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena