Dotaz #283

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 13. 03. 2006
MARC 21 Autority 100, 400, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. března 2006

Charakteristika problému

Zapisuje se u jména, které neobsahuje příjmení před výrazem označujícím místo původu, bydliště, povolaní atd. čárka či nikoli. Příklad: AACR2R: Leonardo, da Vinci LC Authorities: 100 0# $aLeonardo,$cda Vinci,$d1452-1519 Soubor národních autorit ČR: 100 0# $aLeonardo da Vinci,$d1452-1519 Nejde jen o tu čárku, ale i o to, zda tyto výrazy zapisovat jako součást podpole $a nebo do podpole $c

Rozhodnutí o řešení

Při tvorbě autoritních záhlaví u jmen, která jsou popsána v par. 22.8A1 je uplatňována interpretace s ohledem na tradiční zápis tohoto typu jmen u nás (viz např. Lexikon české literatury), tedy bez čárky za vstupním prvkem. Jinojazyčná jména tohoto typu přebíráme z příslušných zahraničních databází v jejich autoritní podobě. Pokud takove jméno není nalezeno, vytvoří se autoritní záhlaví podle české praxe(pujde nejčastěji zejména o středověké autory).

Návrh řešení

Dotaz má dvě roviny. První, konkrétní, která se týká způsobu zápisu jména Leonardo da Vinci a obecnější, která se týká zápisu jmen podobného typu. Nejdříve k obecnější rovině. Domníváme se, že co se zapisuje do podpole c ve formátu UNIMARC, resp. v MARC21 je definováno v kap. 22.16 AACR2. Při tvorbě záhlaví u jmen, která jsou popsána v par. 22.8A1 byla v NK ČR spíše uplatňována interpretace s ohledem na tradiční zápis tohoto typu jmen u nás (viz např. Lexikon české literatury), tedy bez čárky za vstupním prvkem. Tedy ne Jan, ze Středy ($$aJan$$cze Středy) ale $$a Jan ze Středy ne Petr, Žitavský ($$aPetr$$cŽitavský) ale $$a Petr Žitavský ne Saxo, Grammaticus ($$aSaxo$$cGrammaticus) ale $$aSaxo Grammaticus atd. V konkrétním případě Leonarda da Vinci jsme v době vzniku autoritního záznamu nenašli jeho autoritní podobu jména v bázi autorit v příslušné jazykové oblasti, a tak jsme ji stanovili podle dostupných příruček. Nyní jsme, díky upozornění na možnou chybu, znovu ověřili záhlaví v italském souborném katalogu (http://opac.sbn.it/cgi-bin/IccuForm.pl?form=WebFrame ) a museli uznat chybu. Opravíme tedy podobu záhlaví u Leonarda da Vinci.

Komentáře

Tedy, pokud jsem to správně pochopila, při zápisu jména dle pravidla 22.8A1 se u "českých" jmen pouze NEaplikuje věta "Před takovými výrazy umístěte čárku." a v důsledku toho se celé jméno uvádí v $a. Předpokládám, že tato interpretace se týká pouze "českých" jmen tj. že sice zapíši $aJan Křtitel ale $aJohn,$cthe Baptist (např. v odkazu) (drobná poznámka $$ je "alephovština")
25. 03. 2006 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena