Dotaz #601

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 13. 03. 2015
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. května 2015

Charakteristika problému

Jak správně vytvořit záznam upravených textů dle RDA? Dle AACR2 (a předpokládám, že stejné to bude i pro RDA) je v případě např. dramatizace románu za hlavního autora považován autor dramatizace. Pokud je na dokumentu vysloveně uvedeno "podle románu XY zdramatizoval ZŽ", je situace jasná. Jak ale postupovat v případě, že jsou na dokumentu uvedena pouze jména, a to rovnocenně bez jakékoliv vysvětlivky? Např. pokud je na textu uvedeno pouze toto?: Alexandre Dumas, Hana Burešová, Štěpán Otčenášek TŘI MUŠKETÝŘI (ALL YOU NEED IS LOVE) K adaptaci byl použit překlad J. a R. Pochových, inspiračním zdrojem k inscenačnímu pojetí byly ilustrace Maurice Leloira z téhož vydání (Melantrich, Praha, 1951). Pevnou součástí této inscenační úpravy je hudba skupiny Beatles (názvy úryvků skladeb v textu modře) Dříve jsme v autorské odpovědnosti do hranatých závorek doplňovali vysvětlivky, aby bylo uživatelům jasné, proč se jako hlavní autor ukazuje u záznamu Hana Burešová, tj. výsledek vypadal takto: Tři mušketýři : (all you need is love) / [předloha] Alexandre Dumas ; [dramatizace] Hana Burešová, Štěpán Otčenášek. Ovšem pravidla RDA použití hranatých závorek v názvových údajích dost omezují, znamená to tedy, že bych dle RDA měla uvést pouze jména, tak jak jsou oddělené pouze čárkou do jedné autorské odpovědnosti?

Rozhodnutí o řešení

Toto pravidlo zůstává stejné. V RDA má číslo 2.4.1.7.

Je-li nutno v poli 245 upřesnit autorskou roli, která na prameni popisu není zcela zřejmá, můžeme údaj doplnit do hranaté závorky.
Údaj se uvádí v jazyce, v jakém by byl na prameni popisu, pokud by tam byl uveden (obvykle tedy v jazyce hlavního názvu).

Příklady:
Deutsche Bibliotheken / [herausgegeben von] Hans Meier
Divide et impera : gaining and maintaining power / [edited by] John Smith
Tři mušketýři : (all you need is love) / [předloha] Alexandre Dumas ;
        [dramatizace] Hana Burešová, Štěpán Otčenášek

ALE:
Hamlet / William Shakespeare

   

Návrh řešení

Toto pravidlo zůstává stejné. V RDA má číslo 2.4.1.7.

Je-li nutno v poli 245 upřesnit autorskou roli, která na prameni popisu není zcela zřejmá, můžeme údaj doplnit do hranaté závorky.
Údaj se uvádí v jazyce, v jakém by byl na prameni popisu, pokud by tam byl uveden (obvykle tedy v jazyce hlavního názvu).

Příklady:
Deutsche Bibliotheken / [herausgegeben von] Hans Meier
Divide et impera : gaining and maintaining power / [edited by] John Smith

ALE:
Hamlet / William Shakespeare

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, jen bych pro úplnost uvedla i řešení pro dramatizaci uvedenou v Charakteristice problému tj. Tři mušketýři : (all you need is love) / [předloha] Alexandre Dumas ; [dramatizace] Hana Burešová, Štěpán Otčenášek. Obecně by bylo dobré doplnit do formuláře řádek pro pravidlo RDA.
20. 05. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena