Dotaz #363

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 05. 12. 2007
MARC 21 490, 800, 810, 811,830
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. prosince 2007

Charakteristika problému

Jak postupovat v případě, že se v jedné knize vyskytují na různých místech různé varianty názvu téže edice - např. v knize Právo Evropské unie / Filip Křepelka. Brno : Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3703-2 je na obálce uveden název edice Multimediální učební text č. 13 zatímco v tiráži pak název Edice multimediálních pomůcek PrF MU č. 13

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pokud se v jedné knize vyskytují různé varianty názvu téže edice na různých místech, podle 1.6.AACR2R se za hlavní název edice zvolí název uvedený v prvním z předepsaných pramenů popisu (chybí-li, pak název z dalšího v pořadí předepsaných pramenů popisu).
Varianty názvu edice z dalších pramenů popisu se zapisují do poznámky.

Pořadí pramenů popisu pro oblast údajů o edici u knih (předepsané prameny ověřeny v originálním anglickém vydání AACR, 2.0B2; český překlad uvádí prameny chybně):
1. Titulní stránka s edicí (obvykle protilehlá titulní stránce monografie)
2. Hlavní titulní stránka monografie
3. Obálka (odstranitelný přebal není pramenem popisu!)
4. Ostatní části publikace

Rozhodnutí schválené Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne 24.4.2008

Vedlejší záhlaví pro nejednoznačně pojmenované edice a edice se závislými názvy (Učební texty, Sborníky, Working papers, Teze prací apod.)

Vedlejší záhlaví pro edice českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů se zapisují v poli 810 formou autor/název.
Toto doporučení neplatí pro přejímané záznamy zahraniční produkce, dále neplatí pro edice spolků, nadací a podobných typů korporací.

Edice typu "Acta" a edice s nezaměnitelným názvem se zapisují v poli 830.

Dílčí příklady (pouze ilustrativní)

490 1# $aMultimediální učební text ; $vč. 13
500 ## $aV tiráži uveden název edice: Edice multimediálních pomůcek PrFMU
810 2# $aMasarykova univerzita.$bPrávnická fakulta.$tMultimediální učební text

490 1# $aZprávy
810 2# $aFilozofický ústav (Akademie věd ČR). $tZprávy

490 1# $aInformační bulletin Výzkumného ústavu zemědělské techniky
810 2# $aVýzkumný ústav zemědělské techniky.$tInformační bulletin

Návrh řešení

Pokud se v jedné knize vyskytují různé varianty názvu téže edice na různých mísetch, podle 1.6.AACR2R se za hlavní název edice zvolí název uvedený v 1. z předepsaných pramenů popisu (chybí-li, pak název z dalšího v pořadí předepsaných pramenů popisu).
Varianty názvu edice z dalších pramenů popisu se zapisují do poznámky.

Pořadí pramenů popisu pro oblast údajů o edici:
1. Titulní stránka s edicí (obvykle protilehlá titulní stránce monografie)
2. Hlavní titulní stránka monografie
3. Obálka (odstranitelný přebal není pramenem popisu!)
4. Ostatní části publikace

Dílčí příklad

490 1# $aMultimediální učební text ; $vč. 13
500 ## $aV tiráži uveden název edice: Edice multimediálních pomůcek PrFMU
810 2# $aMasarykova univerzita.$bPrávnická fakulta.$tMultimediální učební text

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, pouze mám 2 připomínky: 1] předepsanými prameny popisu pro oblast údajů o edici jsou i přebal a vazba (viz pravidlo 2.0B2) a 2]domnívam se, že použití pole 810 v příkladu není správné, protože dílo (edice) nespadá ani do jedné z kategorií uvedených v pravidle 21.1B2 a tutíž nemuže být vytvořeno záhlaví pro korporaci.
12. 12. 2007 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena