Dotaz #739

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 07. 02. 2020
MARC 21 008, 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. března 2020

Charakteristika problému

Jak zapsat rok vydání, když je v knize uvedeno, že publikace byla vydaná v sezóně 2018/19? Máme z toho rok vydání pouze odvodit, tj. [2018 nebo 2019] nebo máme údaj převzít přesně podle dokumentu, tj. 2018/19?

Rozhodnutí o řešení

Pole 264:

Podle pravidel RDA by se rok vydání měl převážně zapisovat tak, jak je na prameni popisu.

Výjimky:

  • převedení římských číslic nebo slovního vyjádření roku na arabské číslice
  • rozepsání posledního dvoučíslí roku na celý rok, tj.:
                  - na prameni popisu uvedeno: 2018/19 (případně 2018-19)
                  - v poli 264 $c zapíšeme: 2018/2019 (případně 2018-2019)

Pole 008:

Pokud nelze zjistit přesnější informaci, zapíšeme do pole 008 oba roky, jimž bude předcházet kód „q“ (nejisté datum).

Pokud se podaří zjistit, který rok je skutečným rokem vydání, můžeme to vysvětlit v poznámce (pole 500) a v poli 008 zapsat jenom skutečný rok (s kódem „s“).

   

Návrh řešení

Podle pravidel RDA by se rok vydání měl zapisovat tak, jak je na prameni popisu (jedinou výjimkou je převedení římských číslic nebo slovního vyjádření roku na arabské číslice).

Je-li tímto způsobem na prameni skutečně uveden rok vydání, měli bychom ho tak zapsat.

Pokud nelze zjistit přesnější informaci, zapíšeme do pole 008 oba roky, jimž bude předcházet kód „q“ (nejisté datum).

Pokud se podaří zjistit, který rok je skutečným rokem vydání, můžeme to vysvětlit v poznámce (pole 500) a v poli 008 zapsat jenom tento rok (s kódem „s“).

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, ale neměl by se rok vydání zapisovat v souladu s pravidlem RDA 1.8.4 v podobě 2018/2019.
04. 03. 2020 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena