Dotaz #458

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 15. 10. 2009
MARC 21 245, 246, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 2. prosince 2009

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v průběhu vycházení dán „souborný“ název, který bývá na knihách uveden v různé podobě – pokud je na titulní stránce, většinou je méně výrazný než název jednotlivého románu. Často nebývá uveden na titulní stránce, ale na jiném místě knihy, někdy je o díle známo, že patří do uvedené řady, ale na knize to uvedeno není (např. proto, že „souborný“ název byl „přidělen“ až po vyjití prvního svazku/několika svazků).

U takovýchto nejednoznačných „souborů“ se nabízí tři možnosti zpracování:

   1)   Uvádět tento název pouze jako další názvovou informaci v podpoli $b nebo jako poznámku v poli 500
   2)   Souborný název a číslo svazku uvést jako edici v polích 490 a 830
   3)   Zacházet s nimi jako se standardní dílovou publikací, tj. společný název v poli 245, podpole $a, případné číslo svazku v podpoli $n, název jednotlivého díla v podpoli $p

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Nové rozhodnutí (schváleno Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne 19.4.2018) je uvedeno v dotazu 704

A.
Z údajů uvedených na titulní straně je zřejmé, že se jedná o název souboru a svazku
(= všechny tyto údaje jsou uvedené přímo na tit. s., názvy jsou v 1. pádu; lze poznat, který údaj je název souboru a který název části)
Pozor na to, že název svazku musí být významný i sám o sobě – tento dotaz se tedy netýká případů řešených v dotazech 61 a 323)

Jedná se o dílovou monografii s významným názvem svazku, oba názvy musí být selekční a oba se zapisují v poli 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC).

 

Příklady:

MARC 21

245 10 $a Zaklínač.
              $n II,
              $p Meč osudu /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Meč osudu
250 ## $a Vyd. v Leonardu 1.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2000

245 10 $a Zaklínač.
              $n III,
              $p Krev elfů : první román o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Krev elfů
250 ## $a Vyd. 6.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2006

245 10 $a Věk pěti.
              $n Kniha první,
              $p Bílá kněžka /
              $c Trudi Canavan
246 30 $a Bílá kněžka

UNIMARC

200 1# $a Zaklínač
              $h II
              $i Meč osudu
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a Vyd. v Leonardu 1.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2000

200 1# $a Zaklínač
              $h III
              $i Krev elfů
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a Vyd. 6.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2006
304 ## $a Podnázev části: První román o Geraltovi a Ciri

200 1# $a Věk pěti
              $h Kniha první
              $i Bílá kněžka
              $f Trudi Canavan

B.
„Souborný“ název je na titulní stránce, ale není uveden výrazně, z úpravy tit. s. není jednoznačně zřejmé, že se jedná o typ Soubor/Svazek, některý z názvů není uveden v 1. pádu, případně nelze určit, co je název souboru a co je název svazku apod.

Při určování hlavního názvu vycházíme z podoby titulní stránky; další názvové informace uvedeme do pole 245, podpole $b.

Nepovinný údaj: pokud to uznáme za vhodné, můžeme další název pro vyhledávání zapsat v poli 246.

Příklady:

MARC 21

245 10 $a Poražení králové :
              $b třetí kniha Merlinova kodexu /
              $c Robert Holdstock
246 30 $a Merlinův kodex

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004

UNIMARC

200 1# $a Poražení králové
              $e třetí kniha Merlinova kodexu
              $f Robert Holdstock
517 1# $a Merlinův kodex

 

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004

C.
„Souborný“ název není na tit. s., ale je uveden na jiném místě dokumentu (obálka, rub tit. s. apod.).

Nepovinně ho lze zapsat jako poznámku, případně i jako selekční údaj do pole 246 (MARC 21) / 517 (UNIMARC).

Příklady (název, který se váže k problematice u tohoto bodu, je „Sága o zaklínači“):

MARC 21:

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
246 33 $a Sága o zaklínači
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004
500 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači

 

(Obvykle by se pro vytvoření poznámky použilo podpole $i v poli 246; zde je nutno použít pole 500, protože „souborný“ název na obálce není uveden v 1. pádu.)

UNIMARC:

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
517 1# $a Sága o zaklínači
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
304 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači

D.
O díle je známo, že je součástí určité řady pod zavedeným názvem, ale na dokumentu tento údaj není.

(Tato část již byla jednou řešena v dotazu 261; rozhodnutí se nemění, z níže uvedených důvodů však doporučujeme vytvářet selekční údaje pro takovéto názvy jenom v případech, kdy je lze považovat za významné.)

Je-li tento název opravdu významný a všeobecně známý, lze ho v případě potřeby uvádět v polích 500 a 740 (MARC 21) / 304 a 517 (UNIMARC). Rozhodně není zapotřebí tento údaj u všech podobných děl dohledávat, pokud není snadno zjistitelný.

Jedná se často o sporné případy, jako např. u řady uvedené v příkladech k tomuto dotazu a k dotazu 261, která je střídavě označovaná „souborným“ názvem „Zaklínač“, „Sága o zaklínači“ nebo „Sága o Geraltovi a Ciri“.

Vycházíme-li z označení, které se na knihách objevuje nejčastěji, pravděpodobně bychom v tomto případě zvolili název Zaklínač; pokud bychom chtěli všechna vydání sjednotit společným názvem, záznam by mohl vypadat například takto:

MARC 21

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004
500 ## $a Z řady známé pod společným názvem „Zaklínač“
740 0# $a Zaklínač

UNIMARC

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
304 ## $a Z řady známé pod společným názvem „Zaklínač“
540 1# $a Zaklínač

Návrh řešení

POZOR, ZMĚNY V PŮVODNÍM ZNĚNÍ STANOVISKA ODP. PRACOVNÍKA !
PŮVODNÍ NÁVRH JE UVEDEN NA KONCI A ODLIŠEN BAREVNÝM PÍSMEM. (Došlo ke změnám v bodech A, B a D; bod C zůstal beze změny.)

V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ NOVÉ VERZE SE RUŠÍ ŘEŠENÍ ZVEŘEJNĚNÉ V DOTAZU 261.

 

-----------------------

Při popisu by měla být hlavním vodítkem titulní stránka. To znamená - jak je vidět např. u příběhů A. Sapkowského o zaklínači - že různá vydání mohou být popsána různým způsobem, podle toho, jakou úpravu zvolil nakladatel.

A.
Z údajů uvedených na titulní straně je zřejmé, že se jedná o název souboru a svazku
(= všechny tyto údaje jsou uvedené přímo na tit. s., názvy jsou v 1. pádu; lze poznat, který údaj je název souboru a který název části)
Pozor na to, že název svazku musí být významný i sám o sobě – tento dotaz se tedy netýká případů řešených v dotazech 61 a 323)

Jedná se o dílovou monografii s významným názvem svazku, oba názvy musí být selekční a oba se zapisují v poli 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC).

 

Příklady:

MARC 21

245 10 $a Zaklínač.
              $n II,
              $p Meč osudu/
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Meč osudu
250 ## $a Vyd. v Leonardu 1.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2000

245 10 $a Zaklínač.
              $n III,
              $p Krev elfů : první román o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Krev elfů
250 ## $a Vyd. 6.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2006

245 10 $a Věk pěti.
              $n Kniha první,
              $p Bílá kněžka /
              $c Trudi Canavan
246 30 $a Bílá kněžka

UNIMARC

200 1# $a Zaklínač
              $h II
              $i Meč osudu
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a Vyd. v Leonardu 1.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2000

200 1# $a Zaklínač
              $h III
              $i Krev elfů
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a Vyd. 6.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2006
304 ## $a Podnázev části: První román o Geraltovi a Ciri

200 1# $a Věk pěti
              $h Kniha první
              $i Bílá kněžka
              $f Trudi Canavan

B.
„Souborný“ název je na titulní stránce, ale není uveden výrazně, z úpravy tit. s. není jednoznačně zřejmé, že se jedná o typ Soubor/Svazek, některý z názvů není uveden v 1. pádu, případně nelze určit, co je název souboru a co je název svazku apod.

Při určování hlavního názvu vycházíme z podoby titulní stránky; další názvové informace uvedeme do pole 245, podpole $b.

Nepovinný údaj: pokud to uznáme za vhodné, můžeme další název pro vyhledávání zapsat v poli 246.

Příklady:

MARC 21

245 10 $a Poražení králové :
              $b třetí kniha Merlinova kodexu /
              $c Robert Holdstock
246 30 $a Merlinův kodex

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004

UNIMARC

200 1# $a Poražení králové
              $e třetí kniha Merlinova kodexu
              $f Robert Holdstock
517 1# $a Merlinův kodex

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri

C.
„Souborný“ název není na tit. s., ale je uveden na jiném místě dokumentu (obálka, rub tit. s. apod.).

Nepovinně ho lze zapsat jako poznámku, případně i jako selekční údaj do pole 246 (MARC 21) / 517 (UNIMARC).

Příklady (název, který se váže k problematice u tohoto bodu, je „Sága o zaklínači“):

MARC 21:

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
246 33 $a Sága o zaklínači
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004
500 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači

 

(Obvykle by se pro vytvoření poznámky použilo podpole $i v poli 246; zde je nutno použít pole 500, protože „souborný“ název na obálce není uveden v 1. pádu.)

UNIMARC:

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
304 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
517 1# $a Sága o zaklínači

D.
O díle je známo, že je součástí určité řady pod zavedeným názvem, ale na dokumentu tento údaj není uveden.

Je-li tento název opravdu významný a všeobecně známý, lze ho v případě potřeby uvádět v polích 500 a 246 (MARC 21) / 304 a 517 (UNIMARC). Rozhodně není zapotřebí tento údaj u všech podobných děl dohledávat, pokud není snadno zjistitelný.

Vycházíme-li z označení, které se na knihách objevuje nejčastěji, pravděpodobně bychom v tomto případě zvolili název Zaklínač; pokud bychom chtěli všechna vydání sjednotit společným názvem, záznam by mohl vypadat například takto:

MARC 21

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
246 3# $i Z řady známé pod společným názvem:
              $a Zaklínač
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004

UNIMARC

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
304 ## $a Z řady známé pod společným názvem „Zaklínač“
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
540 1# $a Zaklínač

---------------

Při popisu by měla být hlavním vodítkem titulní stránka. To znamená - jak je vidět např. u příběhů A. Sapkowského o zaklínači - že různá vydání mohou být popsána různým způsobem, podle toho, jakou úpravu zvolil nakladatel.

A.
Na tit. s. je výrazně uveden souborný název, případně číslo nebo jiné označení svazku a název svazku.
(Pozor na to, že název svazku musí být významný i sám o sobě – tento dotaz se tedy netýká případů řešených v dotazech 61 a 323.

Jedná se o dílovou monografii s významným názvem svazku, oba názvy musí být selekční a oba se zapisují v poli 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC).

Příklady:

MARC 21

245 10 $a Zaklínač.
              $n II,
              $p Meč osudu /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Meč osudu
250 ## $a Vyd. v Leonardu 1.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2000

245 10 $a Zaklínač.
              $n III,
              $p Krev elfů : první román o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Krev elfů
250 ## $a Vyd. 6.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2006

UNIMARC

200 1# $a Zaklínač
              $h II
              $i Meč osudu
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a Vyd. v Leonardu 1.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2000

200 1# $a Zaklínač
              $h III
              $i Krev elfů
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a Vyd. 6.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2006
304 ## $a Podnázev části: První román o Geraltovi a Ciri

 

B.
„Souborný“ název je na titulní stránce, ale není uveden výrazně

Není v prvním pádu nebo je uveden menším nebo méně výrazným písmem než název svazku (v podstatě v postavení další názvové informace), takže ho dost dobře nelze považovat za hlavní název; díla jsou obvykle více známa a vyhledávána pod vlastními samostatnými názvy.

Zapíšeme ho do pole 245, podpole $b.

Nepovinný údaj: pokud to uznáme za vhodné, můžeme „souborný“ název pro vyhledávání zapsat v poli 246.

Příklady:

MARC 21

245 10 $a Bílá kněžka :
              $b věk pěti, kniha první /
              $c Trudi Canavan
246 30 $a Věk pěti

245 10 $a Poražení králové :
              $b třetí kniha Merlinova kodexu /
              $c Robert Holdstock
246 30 $a Merlinův kodex

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004

UNIMARC

200 1# $a Bílá kněžka
              $e věk pěti, kniha první
              $f Trudi Canavan
517 1# $a Věk pěti

200 1# $a Poražení králové
              $e třetí kniha Merlinova kodexu
              $f Robert Holdstock
517 1# $a Merlinův kodex

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri

 

C.
„Souborný“ název není na tit. s., ale je uveden na jiném místě dokumentu (obálka, rub tit. s. apod.).

Nepovinně ho lze zapsat jako poznámku, případně i jako selekční údaj do pole 246 (MARC 21) / 517 (UNIMARC).

Příklady (název, který se váže k problematice u tohoto bodu, je „Sága o zaklínači“):

MARC 21:

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
246 33 $a Sága o zaklínači
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004
500 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači

(Obvykle by se pro vytvoření poznámky použilo podpole $i v poli 246; zde je nutno použít pole 500, protože „souborný“ název na obálce není uveden v 1. pádu.)

UNIMARC:

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
304 ## $a Další názvová informace na obálce: První část ságy o zaklínači
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
517 1# $a Sága o zaklínači

 

D.
O díle je známo, že je součástí určité řady pod zavedeným názvem, ale na dokumentu tento údaj není.
(Tato část již byla jednou řešena v dotazu 261; rozhodnutí se nemění, z níže uvedených důvodů však doporučujeme vytvářet selekční údaje pro takovéto názvy jenom v případech, kdy je lze považovat za významné.)

Je-li tento název opravdu významný a všeobecně známý, lze ho v případě potřeby uvádět v polích 500 a 740 (MARC 21) / 304 a 517 (UNIMARC). Rozhodně není zapotřebí tento údaj u všech podobných děl dohledávat, pokud není snadno zjistitelný.

Jedná se často o sporné případy, jako např. u řady uvedené v příkladech k tomuto dotazu a k dotazu 261, která je střídavě označovaná „souborným“ názvem „Zaklínač“, „Sága o zaklínači“ nebo „Sága o Geraltovi a Ciri“.

Vycházíme-li z označení, které se na knihách objevuje nejčastěji, pravděpodobně bychom v tomto případě zvolili název Zaklínač; pokud bychom chtěli všechna vydání sjednotit společným názvem, záznam by mohl vypadat například takto:

MARC 21

245 10 $a Krev elfů :
              $b třetí část ságy o Geraltovi a Ciri /
              $c Andrzej Sapkowski
246 30 $a Sága o Geraltovi a Ciri
250 ## $a 5. vyd.
260 ## $a Ostrava :
              $b Leonardo,
              $c 2004
500 ## $a Z řady známé pod společným názvem „Zaklínač“
740 0# $a Zaklínač

UNIMARC

200 1# $a Krev elfů
              $e třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
              $f Andrzej Sapkowski
205 ## $a 5. vyd.
210 ## $a Ostrava
              $c Leonardo
              $d 2004
304 ## $a Z řady známé pod společným názvem „Zaklínač“
517 1# $a Sága o Geraltovi a Ciri
540 1# $a Zaklínač

 

Komentáře

Nesouhlasím s bodem B: "souborný název je na titulní stránce, ale není výrazně uveden". Nezdá se mi logické se u vícesvazkových děl řídit velikostí písma. V jiných případech, např. u pokračujích zdrojů, zejména sborníků z konferencí, to také neděláme. Nezvolíme "Sborník z konference" jako hlavní název jen proto, že je výrazně uveden, zatímco název konference je menším písmem. Souhlasím však s tím, že pokud souborný název není uveden v 1. pádu, nemůže být uveden jako hlavní. Konkrétní příklad: titul Nástroje smrti. Na tit. s. je menším písmem uvedeno: Nástroje smrti. Kniha první. Pod tím je výrazným písmem Město z kostí. Přesto, že tedy není souborný název Nástroje smrti uveden výrazným písmem, doporučuji uvést ho jako hlavní, Město z kostí jako název části. Ne tedy, jak se doporučuje v tomto Dotazu, dát jako hlavní název Město z kostí; Nástroje smrti, kniha první jako podnázev. Myslím, že je to i pro čtenáře matoucí, protože se může domnívat, že vyjdou další části titulu Město z kostí, ale tak to není.

29. 10. 2009 12:00

Připojuji se ke Stanovisku č. 1 tj. variantu B] bych omezila pouze na případy, kdy souborný název na titulní stránce není v prvním pádu. U varianty D] bych dala přednost zápisu v poli 246 (např. 246 1# $iTéž známo jako:$a ) před zápisem v poli 740 z důvodu sjednocení (i když to bude znamenat změnu dotazu 261). Při zápisu v poli 246 bych zvážila i užití $n. Na závěr jedna poznámka: v LC (a nejen tam) se tyto případy řeší zápisem v polích pro edice (umožní to mimo jiné sjednotit různé varianty názvů pro cykly/série) - takže co u přebíraných záznamů?

09. 11. 2009 12:00

Musím jen souhlasit se stanovisky č. 1 a 1, snad jen u varianty D by bylo dobré ponechat spíše 740. Stavět striktně na grafice a na "výrazně uvedené" se jeví v této souvislosti spíše na škodu srozumitelnosti i logice.

04. 12. 2009 12:00

Souhlasím s novým řešením, je hlavně pro uživatele jasnější.

07. 12. 2009 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena