Dotaz #618

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 10. 06. 2015
MARC 21 111, 711
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. července 2015

Charakteristika problému

Jaké role se mají dávat u akcí (konference, semináře) v polích 111/$4 a 711/$4? Aut nebo oth? Jiná vhodná role asi není.

Rozhodnutí o řešení

Pokud zdroj obsahuje skutečně příspěvky přednesené na konferenci (nikoli např. jejich upravenou verzi), bude v podpoli $4 uvedena role „aut“ (autor/tvůrce).

   

Návrh řešení

V pravidle 19.2.1.1.1 „Corporate Bodies Considered to Be Creators“ jsou vyjmenovány korporace, považované za tvůrce (=hlavní autory) a tedy zapisované jako hlavní záhlaví. U bodu d) je zde jmenována konference.
Přinejmenším u pole 111 by tedy měla být konference považovaná za autora a mít kód „aut“.

O něco složitější je situace, kdy jméno konference zapisujeme do pole 711. Jestliže jsme konferenci už od začátku neuvedli v poli 111 jako tvůrce, pak je otázka, jestli je vhodné „prohlašovat“ ji za autora/tvůrce v podpoli $4.

Definitivní rozhodnutí bude projednáno na podzimním jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování společně se související problematikou popsanou v dotazu 594.

Prozatím navrhujeme u zápisu v poli 711 uvádět v podpoli $4 kód „oth“.

Komentáře

Možná bych upravila poslední větu takto: " ... v poli 711 uvádět v podpoli $4 kód „oth“, pokud není možno použít jiný vhodný kód". Zároveň bych upozornila na případy, kdy jeden dokument (a nikoli přítisk) obsahuje příspěvky z více konferencí tj. i konference uvedená v poli 711 může být autorem/tvůrcem.
16. 07. 2015 12:00
Nevím, proč bychom s akcí nemohli zacházet jako s autorem nebo korporací. Jejich podstata je sice jiná, ale mohou se projevovat vzhledem k okolnímu světu stejnými vztahy. Proč by např. charitativní akce nemohla být uvedena jako mecenáš, nebo přidružená konference jako přispěvatel?
21. 07. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena