Dotaz #602

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 19. 03. 2015
MARC 21 245, 490
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. června 2015

Charakteristika problému

Dobrý den, čtenáři ve veřejných knihovnách velmi často vyžadují informace vztahující se k označení pořadí konkrétního titulu z řady. To není problém v případě, kdy se taková informace nachází v dokumentu v preferovaných pramenech popisu. Pokud však tato informace je uvedena mimo ně, nastává situace, kterou nyní řešíme vepsáním pořadí dílů do pole pro poznámky. Což problém neřeší systémově, protože na tomto místě se může vyskytovat množství jiných informací a není tedy možné s tímto polem pracovat například již při zobrazení výsledků hledání. Existuje nějaké řešení, které nebude porušovat standard MARC21 a zároveň bude možné takto uloženou informaci efektivně využívat k jasné identifikaci dokumentu v katalogu? Věřili jsme, že RDA bude přejen benevoletnější k využití alternativních pramenů popisu v případě, že se zapíší do hranaté závorky.

Rozhodnutí o řešení

Pole 245:

Pramen popisu pro označení a název svazku zapisované v poli 245 do podpolí $n a $p by měl odpovídat prameni, ze kterého jsme převzali hlavní název.

Pokud je tedy např. číslo svazku uvedeno pouze na obálce, zatímco název přebíráme z titulní stránky, nelze číslo zapsat v poli 245.

Pro zápis údajů z dalších pramenů popisu ale lze využít pole 246 (např. pro obálkový nebo hřbetní název apod.)

* * *

Pole 490:

V průběhu jara došlo ke změně v pravidlech RDA, která alespoň pro pole 490 přinesla malé zlepšení.

Pramenem popisu pro číslování svazků v edici může být nejenom samotný zdroj, ale v případě, že v něm číslování není uvedeno, je možné ho zjistit i odjinud – např. tedy ze stránek nakladatele, ze seznamu publikovaného v jiném svazku edice apod.

Pokud je ale údaj v různých pramenech uváděn v různé podobě, platí pořadí preferencí:

  1. titulní stránka edice
  2. jiný pramen v rámci zdroje (v pořadí: titulní stránka knihy - obálka knihy – hlavička - rub titulní stránky – tiráž)
  3. další prameny mimo zdroj (v tomto případě bude údaj uveden v hranaté závorce)

   

Návrh řešení

Z dotazu není zcela zřejmé, co považujete za informaci uvedenou „mimo preferované prameny popisu“.

Pramenem popisu pro číslování svazků v edici je celý zdroj (=celý dokument). U čísla svazku v edici ani není nutné, aby bylo uvedené na stejném místě, jako název edice.
Pokud je tedy název edice např. na titulní stránce nad názvem a číslo svazku pouze na hřbetě knihy nebo v tiráži, můžeme ho uvést v poli 490 v podpoli $v (bez hranatých závorek).

Pouze v případech, kdy číslování není uvedeno nikde na zdroji (zjistili jsme ho např. na webových stránkách nakladatele, na seznamu publikací v jiném svazku edice apod.), nelze jej zapsat do pole 490.
V tomto případě, pokud to příslušná knihovna považuje za potřebné, je pouze možno informaci zapsat v oblasti poznámek.

   

Komentáře

Dobrý den, pokud číslování není tedy uvedeno v dokumentu (infor w ebu například), není možné akceptovat, že v poli 245 $n bude v hranatých závorkách? Nebo naopak je možné uvádět 490 $v vždy, i když je informace o číslování uvedena v dokumentu? Pro informaci čtenářů by bylo totiž nejvhodnější, aby informace byla uvedena vždy na stejném místě, nezávisle na tom, je-li informace o pořadí v řadě uvedeno v dokumentu nebo ne. To pro čtenáře není důležitá informace, na rozdíl o informaci o pořadí dílu. Děkujeme
18. 05. 2015 12:00
Rozdělila bych problém na dvě části: zápis údajů o edici a zápis údajů o názvu. Ad zápis údajů o edici - opravdu není možné v případě, že údaje o edici zjistíme z pramenů mimo zdroj zapsat tyto údaje do pole 490 - samozřejmě v hranatých závorkách? Ad zápis údajů o názvu - domnívám se, že jde o případy vícesvazkových děl s vlastním názvem kdy např. údaj o čísle svazku není uveden na titulní stránce, ale je v tiráži. Předpokládám, že ani dle RDA není možno v tomto případě údaj o svazku uvést do pole 245 byť v hranaté závorce. Souhlasím ale, že zápis do poznámky není efektivní. Nebylo by řešením např. užití variantního názvu tj. pole 246? Myslím, že je třeba tento problém vyřešit, protože zejména katalogizátory ve veřejných knihovnách trápí už dlouhou dobu a vede k různým nestandardním řešením.
29. 05. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena