Dotaz #614

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 03. 06. 2015
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 9. července 2015

Charakteristika problému

Dle příručky Katalogizace podle RDA ... "se v údajích o odpovědnosti obvykle nevynechává ani název originálu" - je ale možno vynechat jiné části nebo je nutné zapsat vždy celou frázi? Příklad: Z anglického originálu This is not a diary, vydaného nakladatelstvím Polity press 2012 v Cambridge, přeložila Zuzana Gabajová

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Některé „nadbytečné“ informace, které se netýkají přímo údaje o překladateli, lze vynechat s použitím obvyklé výpustky - tří teček. (Nejčastěji se jedná právě o další informace o místě, nakladateli a roku vydání originálu.)
V příručce Katalogizace podle RDA bude v nejbližší době doplněn příklad.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena