Dotaz #629

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 18. 08. 2015
MARC 21 100
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. února 2016

Charakteristika problému

Na titulní straně jsou pod hlavním názvem uvedeni 2 editoři (edited by) a 9 autorů v abecedním pořadí(authors:). Jeden z editorů je uveden i mezi autory. Žádné ze jmen není graficky zvýrazněno. Bude v hlavním záhlaví první jméno ze skupinky autorů nebo autor, který je na titulní straně uveden jako první, ale ve funkci editora a mezi autory je uveden téměř na konci.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Podle RDA má být jako hlavní autor uveden první jmenovaný tvůrce.

K tomuto specifickému problému (stejná osoba na prameni uvedena mezi přispěvateli i mezi tvůrci) se pravidla nevyjadřují, ale lze z něj odvodit, že v poli 100 by měla být zapsána osoba, která je uvedena jako první mezi TVŮRCI díla.

(V praxi je obvyklé, že tvůrci/přispěvatelé jsou na titulní stránce uváděni abecedně, ale nemusí to být pravidlem. Jednoznačnější tedy je řídit se úpravou titulní stránky/jiného pramene popisu, za jejíž podobu odpovídá nakladatel, vydavatel, případně samotní autoři, protože jinak by nás různé atypické situace časem dovedly k nutnosti posuzování míry autorské odpovědnosti za dílo, což není úkolem jmenného popisu.)

***

Pro připomenutí terminologie:
Tvůrce = osoba s hlavní autorskou odpovědností za vznik díla, hlavní autor
Přispěvatel = osoba s vedlejší autorskou odpovědností (autor doprovodných ilustrací, překladatel, editor apod.)

Komentáře

Otázka - co je hlavní autorská odpovědnost za dílo? Domnívám se, že v případě sborníků a publikací, kde je mnoho autorů (jsou to autoři pouze příspěvků, kapitol,části díla) a jsou uvedeni typograficky méně výrazně a až za editorem, je hlavní autorská odpovědnost za vznik díla na EDITOROVI dle definice Tvůrce je osoba s HLAVNÍ AUTORSKOU ODPOVĚDNOSTÍ za dílo (tedy nejen autor), bez editora by dílo mnoha příspěvků nevzniklo.
03. 02. 2016 12:00
Editor podle mne nemá hlavní autorskou odpovědnost, je to pořád jen editor a ne tvůrce a nemá mít hlavní záhlaví. On to nenapsal, ale zorganizoval, uspořádal apod.
04. 02. 2016 12:00
V katalogizaci se za tvůrce považuje osoba, která dílo skutečně vytvořila - v případě textu tedy napsala (vztahuje se ovšem i na osoby označené jako sestavitelé bibliografií a/nebo slovníků – ani tady by bez jejich přispění výsledné dílo neexistovalo). Dále může být za tvůrce v některých případech považován i upravovatel textu (podrobněji viz Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21).
Přispěvatel je osoba s vedlejší autorskou odpovědností; právě editor je v pravidlech jmenován jako jeden z příkladů kategorie „přispěvatel“.
04. 02. 2016 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena