Dotaz #619

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 10. 06. 2015
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. července 2015

Charakteristika problému

Dobrý den, chtěla bych si upřesnit, jak zapisovat doplněk k ISBN (pole 020 podpole |q / MARC 21). Máme ho zapisovat v jazyce dokumentu nebo ho upravovat na jednotnou českou formu? Jedná se mi hlavně o zápis údajů o dílech/svazcích či vazbě. Na knize je Volume I nebo Bd. 1 - přepíšu doplněk na svazek 1 anebo zapíšu totéž označení co je na knize? Taktéž pokud je v knize za ISBN výslovně uvedeno (hbk) či (pbk) anebo přímo (hardcover) na rubu titl. listu - zapsat česky nebo v jazyce dokumentu?

Rozhodnutí o řešení

Doplněk v poli 020 se zapisuje přednostně česky; označení svazků je možné ponechat tak, jak je uvedeno na zdroji.

Schváleno na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování dne 12.11.2015.

   

Návrh řešení

Pravidla RDA se touto problematikou nezabývají. Vyplývá to i z mapování na RDA Toolkitu – podpole $q v poli 020 je tam uvedeno jako N/A (neaplikovatelné, tj. nemá ekvivalent v rámci RDA).

Ani v databázi Library of Congress není způsob zápisu zcela jednotný.

Jako nejpraktičtější se jeví zapisovat většinu vysvětlujících poznámek - k vazbě, označení „soubor“ apod. - česky (i většina doplňků se zapisuje v jazyce katalogizace).
Označení svazku pak zapisovat podle knihy; už proto, že při složitějším číslování (např. „Volume 2, Part 1“ nebo „Band 4, Halbband 2“ apod.) by nemuselo být úplně jasné, jak které označení přeložit.

Komentáře

RDA v pravidle 2.15 sice říkají, kdy doplněk k ISBN zapisovat, ale už neřeší jak ho zapisovat. Dle příkladů u pravidla 2.15.1.7 lze usuzovat, že v některých případech je doplněk zapisován tak, jak je uveden na prameni popisu. Jako nejjednodušší se mi jeví držet se základního pravidla "piš co vidíš" tj. zapisovat doplněk tak, jak je uveden na prameni popisu. Jinak budeme muset národní interpretací přesně stanovit, jaké typy doplňků překládat a jaké uvádět podle dokumentu.
16. 07. 2015 12:00
Zdravím, Zapisoval bych to jednotně, česky. Pravidlo: piš co vidíš podle mě reflektuje potřebu nějak v záznamu zohlednit to, jak dokument sám sebe prezentuje a tím usnadnit uživateli jeho nalezení nebo identifikaci. Naproti tomu q je poznámka, která v podstatě říká, jak dokument vypadá (to se týká vazby). Takže i kdyby to nějakého uživatele zajímalo, bude to pro něj stejně lepší česky, stejně tak pro knihovníky, kteří to pak hledají v regálu.
21. 07. 2015 12:00
Jak možnost "zapisovat podle zdroje", tak možnost "zapisovat vždy česky" může narážet na určité problémy.
Informace v původním jazyce nemusí být na zdroji vůbec uvedena (ISBN souboru je doplněno výrazem „set“, ale u ISBN svazku není žádná informace, k čemu se číslo váže – to zjistíme pouze z kontextu nebo z porovnání s jinými svazky; případně naopak – na rubu titulní stránky jsou ISBN všech svazků a u každého čísla označení, ke kterému svazku patří, ISBN bez označení patří celému souboru; nebo jsou na rubu titulní stránky dvě různá ISBN, patřící vázanému a brožovanému vydání, a až obálce se pozná, které ISBN patří této variantě). „Fingovat“ v těchto případech označení svazků by bylo snad možné u němčiny, angličtiny apod., ovšem u některých méně obvyklých jazyků by to trochu komplikovalo práci.
Při zápisu v češtině se můžeme dostat do situace, kdy nebude jasné, jak výraz přeložit – zejména u složitějšího označení svazků, kdy bude třeba přeložit různě označované díly svazků, části dílů... apod. (Band 1, Halbband 2; Bildband/Textband; Volume 3, Part 1; Teil 5, Pars 7; může nastat situace, kdy rozčlenění svazků bude i "třístupňové").
Vzhledem k tomu, že pravidla RDA se k otázce nevyjadřují a že výraz použitý v doplňku nijak neovlivňuje vyhledávání ani porovnávání záznamů, bylo by možná vhodnější ponechat odpověď v tomto dotazu jako obecné doporučení s tím, že do jisté míry záleží na úsudku katalogizátora.
29. 07. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena