Dotaz #625

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 30. 06. 2015
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. srpna 2015

Charakteristika problému

Jak se podle RDA v oblasti fyzického popisu řeší v rozsahu dokumentu skloňování slovo "strana"? Metodika za všemi číslovkami uvádí tvar "stran" a tvar "strany" v případě, kdy stojí před rozsahem (300 $astrany 255-631). V praxi se však objevují případy, kdy za složenou číslovkou končíčí 1, je tvar "strana" (300 $a431 strana), za číslovkami končíčí 2,3,4 stojí tvar "strany" (300 $a132 strany, 300 $a133 strany, 300 $a134 strany).

Návrh řešení:
I přes gramatickou správnost všech tvarů by bylo vhodné používat pouze jednu z možností a nekombinovat je. Tedy: a) používat pouze výraz "stran" za číslovkami vyšší než 5 (skloňovat pouze v případě, kdy dokument má pouze jednu, dvě, tři nebo čtyři strany) a výraz "strany" ponechat u rozmezí (300 $astrany 255-631) b)nebo skloňovat slovo "strana" v případě, kdy dokument má pouze jednu, dvě, tři nebo čtyři strany, u číslovek 5-99 ponechat výraz "stran", u složených číslovek končících na 1 uvádět výraz "strana" a za číslovky končící 2, 3, 4 uvádět "strany" Bližší informace: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=792&dotaz=%C4%8D%C3%ADslovky

Rozhodnutí o řešení

Podle Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český jsou obě varianty možné:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=792&dotaz=%C4%8D%C3%ADslovky

Ve školeních jsme dávali přednost jednotnější podobě „122 stran“, „23 svazků“ apod. a tento způsob doporučujeme používat.

To znamená, že při zápisu počtu stran se bude zapisovat: 1 strana, 2/3/4 strany, od počtu 5 vždy výraz „stran“ (podobně „svazků“, „listů“ apod.)
Při zápisu rozsahu se použije výraz „strana“ (spisovná čeština připouští i strany, jen tvar „stran 201-350“ by byl jednoznačně nesprávný).

Návrh řešení

Podle Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český jsou obě varianty možné:
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=792&dotaz=%C4%8D%C3%ADslovky

Ve školeních jsme dávali přednost jednotnější podobě „122 stran“, „23 svazků“ apod. a tento způsob doporučujeme používat.

   

Komentáře

Pokud jsem to správně pochopila měli bychom tedy psát: 1 strana, 2 strany, 3 strany, 4 strany, 5 (a více) stran, strany 255-631
18. 08. 2015 12:00
Hlas pro b)
26. 08. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena