Dotaz #605

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 11. 05. 2015
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. června 2015

Charakteristika problému

Jak v RDA máme zpracovat klasický případ „nakladatelství Karolinum“. Na titulním listě je uvedeno: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. Do 264 přepíšeme přesně to, co je na titulním listě. Ale máme ještě vytvářet 550 a 710? Další dotaz k nakladatelským údajům - na titulním listu dole je uvedeno Ostrava 2015 a logo univerzity s nápisem Universitas Ostraviensis, v tiráži "vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě". Co bude v poli 264?

Rozhodnutí o řešení

V pravidlech RDA je k problematice úplnosti přepisu údajů o nakladateli určitá mezera.
Podle pravidla 2.8.1.4 máme zapsat jméno nakladatele tak, jak je uveden na prameni popisu.
Pravidlo 2.8.4.4 říká, že máme zapsat i výrazy, které označují, že osoba/rodina/korporace uvedená jako nakladatel má jinou funkci než výhradně nakladatelskou.
Z toho ale úplně jasně nevyplývá, do které kategorie patří slovo “nakladatelství”.

Přinejmenším pro naše podmínky bude vhodné připravit národní interpretaci. Bude předložena k projednání Pracovní skupině pro jmenné zpracování na jejím jednání na podzim 2015.
Prozatím doporučujeme ve sporných případech výrazy “nakladatelství”, “Publishing”, “Verlag” apod. zapisovat.

* * * * *

Ale ani v případech, kdy bude nutno zapsat jméno nakladatele jako frázi, není to ještě důvod k použití pole 710 nebo 550.
Interní pole použitelné pro jméno nakladatele v problematických případech je pole 928. Tam můžeme zapsat jméno nakladatele např. pokud v poli 264 není v 1. pádu -
v poli 264: Nákladem A. Holuba
v poli 928: A. Holub

Pole 710 je určeno pro zápis korporace s vedlejší autorskou odpovědností za popisovaný zdroj. Nesouvisí bezprostředně s polem 264. Může se stát, že stejná instituce je uvedena v poli 264 i 710, ale to bude proto, že má dvě funkce – nakladatelskou a autorskou. Rozhodně pole 710 nemá sloužit jako pomocné pole u nejasností v nakladatelských údajích.
Pole 550 je poznámka, vztahující se k poli 710, a bývá tam informace o korporaci uvedené v poli 710, není-li tato informace zapsaná jinde v záznamu. Pole 550 žádným způsobem nesouvisí s nakladatelskými údaji.

* * * * *

U loga použitého na místě, kde bývá uveden nakladatel, bude záležet částečně i na úsudku katalogizátora.
Logo je grafický symbol, kterým se veřejně prezentuje příslušná instituce. Může mít výhradně obrazovou formu, kombinovat v různé míře obraz s textem, nebo může obsahovat pouze text s charakteristickou podobou písma - to je častý případ právě u nakladatelství (viz např. Ikar nebo Routledge).
Někdy může být proto obtížné určit, kdy se jedná o “pouhé” logo a kdy o text (jméno nakladatele) ve stylizované podobě.

V zásadě bychom tedy měli textovou podobu jména nakladatele (byť ve stylizované podobě) považovat za údaj o nakladateli; tam, kde převažuje obrazová část, je vhodnější logo považovat pouze za symbol a jméno nakladatele hledat jinde.

V případě Ostravské univerzity je textová součást loga natolik výrazná, že ji lze považovat za jméno nakladatele.

   

Návrh řešení

Výraz „nakladatelství“ není nutno přepisovat, pokud se na prameni popisu vyskytuje pouze jako informace o funkci dané instituce a slovo není ani součástí jména nakladatele, ani by tam nechybělo z jiného důvodu. (Příklady, kdy se toto slovo zapisuje: Lidové nakladatelství; Academia, nakladatelství Akademie věd; Avicenum, nakladatelství, n.p.)
V případě nakladatelství Karolinum tedy stačí zapsat pouze Karolinum. (Jiná situace by byla, kdyby na prameni popisu bylo uvedeno např.: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy.)

Ale ani v případech, kdy bude nutno zapsat jméno nakladatele jako frázi, není to ještě důvod k použití pole 710 nebo 550.
Interní pole použitelné pro jméno nakladatele v problematických případech je pole 928. Tam můžeme zapsat jméno nakladatele např. pokud v poli 264 není v 1. pádu -
v poli 264: nákladem A. Holuba
v poli 928: A. Holub

Pole 710 je určeno pro zápis korporace s vedlejší autorskou odpovědností za popisovaný zdroj. Nesouvisí bezprostředně s polem 264. Může se stát, že stejná instituce je uvedena v poli 264 i 710, ale to bude proto, že má dvě funkce – nakladatelskou a autorskou. Rozhodně pole 710 nemá sloužit jako pomocné pole u nejasností v nakladatelských údajích.
Pole 550 je poznámka, vztahující se k poli 710. Bývá tam uvedena informace o korporaci uvedené v poli 710, není-li tato informace zapsaná jinde v záznamu. Pole 550 žádným způsobem nesouvisí s nakladatelskými údaji.

* * * * *

U loga použitého na místě, kde bývá uveden nakladatel, bude záležet částečně i na úsudku katalogizátora.
Logo je grafický symbol, kterým se veřejně prezentuje příslušná instituce. Může mít výhradně obrazovou formu, kombinovat v různé míře obraz s textem, nebo může obsahovat pouze text s charakteristickou podobou písma - to je častý případ právě u nakladatelství (viz např. Ikar nebo Routledge).
Někdy může být proto obtížné určit, kdy se jedná o “pouhé” logo a kdy o text (jméno nakladatele) ve stylizované podobě.

V zásadě bychom tedy měli textovou podobu jména nakladatele (byť ve stylizované podobě) považovat za údaj o nakladateli; tam, kde převažuje obrazová část, je vhodnější logo považovat pouze za symbol a jméno nakladatele hledat jinde.

V případě Ostravské univerzity je textová součást loga natolik výrazná, že ji lze považovat za jméno nakladatele.

   

Komentáře

Případ Nakladatelství Karolinum je zavádějící, protože samotné nakladatelství na svých webových stránkách uvádí jako svůj název Nakladatelství Karolinum s velkým "N". Navíc ještě existuje Knihkupectví Karolinum.V tomto případě bych se přikláněla k verzi, kdy slovo Nakladatelství přepisujeme do 264.
15. 05. 2015 12:00
U Karolina bych výraz Nakladatelství považovala spíše za součást jména nakladatele (viz jejich webové stránky) a tudíž bych do pole 264 zapsala Nakladatelství Karolinum. U příkladu Avicenum, nakladatelství, n.p. bych naopak výraz nakladatelství do pole 264 nezapsala - není ani součástí jména nakladatele, ani by tam nechybělo z jiného důvodu.
22. 05. 2015 12:00
Domnívám se, že přednostně platí pravidlo "piš, co vidíš", bez přemýšlení o tom, jestli slovo nakladatelství je či není součástí oficiálního názvu apod. Pokud o tom začneme uvažovat, tak se vracíme zpět ke starým pravidlům. Tedy bych souhlasila s tím, že do 264 přepíšeme přesně to, co je na titulním listě. Jinak souhlasím, že 550 ani 710 netřeba vytvářet.
22. 05. 2015 12:00
Ke Stanovisku č. 3 - také bych dala přednost pravidlu "piš co vidíš" bez přemýšlení, ale RDA nás bohužel přemýšlet nutí viz 2.8.4.4 Record words or phrases indicating the function (other than solely publishing) performed by a person, family, or corporate body as they appear on the source of information.
29. 05. 2015 12:00
Doplnění ke stanovisku č. 3: Vycházím z českých interpretací a z materiálů poskytnutých na stránkách NK ČR. V příručkách k MARCu 21 se na toto téma nic nepíše. Takže zbývají prezentace. Např. v prezentaci Bibliografický popis podle pravidel RDA, v oddílu vztahujícím se k oblasti nakladatelských údajů, na s. 20 se píše: "údaje se zapisují přesně - nic se nezkracuje, ani nevynechává (ani členy), neopravuje (správná podoba do poznámky)". Nikde není zmínka, že by se toto pravidlo nevztahovalo na údaje o nakladateli. Rovněž ze všech absolvovaných školení pro mne vyplynulo, že pravidlo "piš, co vidíš", má přednost před vším ostatním.
08. 06. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena