Dotaz #599

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 03. 2015
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. května 2015

Charakteristika problému

Je menší typ písma důvodem k oddělení od hlavního názvu? Pokud je na knize uvedeno toto: Tessa (La Nymphe au coeur fidele) Má být celý výraz v hlavním názvu nebo má být výraz v závorce uveden v podpoli "b"? V druhém případě je na knize uvedeno toto: Gesammelte Werke in acht Bänden - "in acht Bänden" je uvedeno menším typem písma, znamená to, že ho máme uvést v podpoli "b"?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Pravidla RDA definují „další názvovou informaci“ jako informaci, která se objevuje v souvislosti s hlavním názvem nebo je mu podřízená.
V terminologické databázi TDKIV (http://tdkiv.nkp.cz/) se za další názvovou informaci považují podnázev a avant-titre, přičemž podnázev „doplňuje, vysvětluje, blíže určuje nebo rozvádí název dokumentu po stránce tematické nebo formální, popř. uvádí čtenářské určení díla atd.“ (Avant-titre má podobnou funkci, ale bývá uveden nad názvem.)
Není přesně definováno, nakolik musí být další názvová informace graficky odlišená od hlavního názvu. Vzhledem k množství možných variant grafické úpravy titulních stránek to zřejmě není ani možné. Nastanou tedy případy, kdy záleží na úsudku katalogizátora (ačkoli velikost písma může ve sporných případech částečně posloužit i jako vodítko.)
V uvedených příkladech lze text „in acht Bänden“ považovat za podnázev, který pouze doplňuje hlavní název. U příkladu „Tessa (La Nymphe au coeur fidele)“ to není tak jednoznačné, přesto by se podle těchto definic mohlo jednat také spíše o podnázev, protože nejde o nedílnou součást hlavního názvu.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena