Dotaz #627

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 22. 07. 2015
MARC 21 245, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 4. února 2016

Charakteristika problému

Popisuji vícesvazkovou (dvoudílnou) publikaci se společným hlavním názvem a významnými názvy jednotlivých částí. Na titulní straně každé části je uveden společný hlavní název a editoři a autoři vztahující se k oběma částem. Následuje číslo a název části a editoři a autoři vztahující se pouze ke konkrétní části. Mohu do údajů o odpovědnosti zapsat pouze editory a autory příslušné části? Je v tom případě třeba použít výpustku nebo poznámku? Pokud bych musela zapsat vše, tak jak a kam (část editorů a autorů se opakuje).

Rozhodnutí o řešení

Pravidla RDA se k této problematice konkrétně nevyjadřují.
Podle pravidel ISBD by se v oblasti, zahrnované v poli 245, měly zapisovat pouze údaje vztahující se k názvu části.
Formát MARC 21 ani neumožňuje opakovaný výskyt podpole $c.

V podpoli 245 $c bychom tedy měli podle ISBD zapisovat autory vztahující se k označení/názvu v posledním výskytu podpole $n a/nebo $p.
Pravidla RDA v zásadě nezakazují zapsat ani autory vztahující se k názvu v podpoli $a (zde tedy osoby s autorskou odpovědností k oběma svazkům), ale musí je být možno zapsat tak, aby informace nebyla nepřehledná.
V případě, kdy všechny autory nelze zapsat do jednoho podpole $c, další autory můžeme zapsat v poznámce.

   

Návrh řešení

Pravidla RDA se k této problematice konkrétně nevyjadřují.
Podle pravidel ISBD by se v oblasti, zahrnované v poli 245, měly zapisovat pouze údaje vztahující se k názvu části.
Formát MARC 21 ani neumožňuje opakovaný výskyt podpole $c.

V podpoli 245 $c bychom tedy měli podle ISBD zapisovat autory vztahující se k názvu v podpoli $a.
Pravidla RDA v zásadě nezakazují zapsat ani autory vztahující se k názvu v podpoli $a (zde tedy osoby s autorskou odpovědností k oběma svazkům), ale musí je být možno zapsat tak, aby informace nebyla nepřehledná.
V případě, kdy všechny autory nelze zapsat do jednoho podpole $c, další autory můžeme zapsat v poznámkce.

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen prosím opravit překlep ve větě "V podpoli 245 $c bychom tedy měli podle ISBD zapisovat autory vztahující se k názvu v podpoli $a." Správně by mělo být $p nebo $n a $p
02. 02. 2016 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena