Dotaz #620

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 11. 06. 2015
MARC 21 264
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 17. července 2015

Charakteristika problému

V knize není uveden rok vydání, pouze na rubu tit. listu je ©nakladatel 2015. V SKC je v několika podobných případech uvedeno např.: 264 #1 $a[Žďár nad Sázavou] :$bBodyart Press$c[2015] 264 #4 $c©2015 Je nutné uvádět nejistý rok vydání a zároveň © ? Např. cnb002697416

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

V případech, kdy na zdroji není uveden rok vydání, lze ho často odvodit z roku copyrightu. Ale musíme si uvědomit, že to není totéž. Proto se do podpole 264_1 uvádí rok v hranaté závorce (na zdroji nebyl uveden, byl odvozen z jiného údaje). To stačí, popisujeme-li na úrovni minimálního záznamu.

Doporučený záznam by v této situaci měl obsahovat i pole 264_4 s rokem copyrightu, čímž říkáme, z čeho byl rok vydání odvozen (=byl odvozen z roku copyrightu uvedeného na zdroji, nikoli tedy např. ze stránek nakladatele nebo ústním sdělením autora apod.).

Komentáře

Se Stanoviskem odp. prac. souhlasím, jen bych dotaz rozšířila ještě o případy, kdy i další nakladatelské údaje tj. místo vydání a nakladatel jsou uvedeni pouze v copyrightu. I v těchto případech se budou údaje převzaté z copyrightu zapisovat v 264 #1 v hranatých závorkách?
03. 07. 2015 12:00
Dotaz se týká problematiky roku vydání a jeho zápisu v polích 264 s indikátory 1 a 4. Toto řešení - v nakladatelských údajích zapisovat rok vydání odvozený od roku copyrightu v hranatých závorkách - je považováno za jednoznačné, všeobecně se používá u nás i v zahraničních knihovnách.
Problematika pramenů popisu pro místo vydání a jméno nakladatele je složitější a pravděpodobně se jí budeme věnovat na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování.
26. 08. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena