Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
101 Cyklistické trasy. S rozvojem cykloturistiky přibývají mapy a průvodce po dálkových cyklotrasách. Domníváme se, že by bylo vhodné uvádět je pod jejich názvy a pochopitelně tyto názvy řešit jako věcnou... VEC Schváleno
102 Zápis kódu země při katalogizaci produkce vyslanectví, konzulátů atd. Návrh řešení: Zápis kódu země v poli 102 by měl odpovídat místu vydáni díla v poli 210 $a. a)produkce českých vyslanectví,... 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
103 Zápis horních/dolních indexů v bibliografickém záznamu Návrh řešení: Pro zápis horních/dolních indexů nelze vytvořit jednoznačnou a jednoduchou instrukci, respektují se možnosti automatizovanéh... 245, 500 XXX Schváleno
104 Jaký je kód země vydání pro neidentifikovatelnou zemi vydání? Návrh řešení: Dle American National Standards Institute Country Code List: ISO 3166-1993 (E) je to kód ZZ. 008/15-17, 044 XXX Schváleno
105 Je vhodné přepisovat ß na ss nebo ponechat původní ß? XXX Schváleno
106 XXX Schváleno
107 Jak zpracovat dar - 2 diskety a 2x tisk z těchto disket, jedná se o texty již vyšlých knih s jiným stránkovaním. 1) sborník, první str. obsahuje název, údaje o konf., vydavatele, rok a místo vydání, t... MON Schváleno
108 XXX Schváleno
109 Jaké písmeno se píše na začátku hlavního názvu po členu (neřadící znak)? (V katalogu LC ani v NKC není dodržen jeden styl zápisu.) XXX Schváleno
110 Jak zapisovat lokaci článku ve zdrojovém dokumentu typu MF DNES, který je členěn na "sešit A", "sešit B" atd., se stránkováním "A/1", "A/2" atd., přičemž ne vždy co sešit, to ucelená tematická příloha... 773 ...$g, 246, 500 ANL K připomínkování
111 Dotaz č. 111 zrušen (duplicitní) MON Schváleno
112 V knize se nachází rok vydání pouze v "CIPu". Dalším údajem je již pouze rok copyrightu. Lze použít CIP jako pramen popisu (vím, že se to v minulosti zakazovalo) nebo musím použít pouze rok copyrightu... 260 $b XXX Schváleno
113 Určení kódu země u literatury z let 1926-1945. V projektu RETROKON - retrokonverze české národní bibliografie jsme používali určitá pravidla, ze kterých vycházíme. Je možné je u záznamů pořízených ret... XXX Schváleno
114 Zápis místa vydání a jména nakladatele/vydavatele: v pramenech popisu pro oblast nakladatelských údajů je uvedeno pouze jméno korporace, jehož součástí je místní jméno: a) gramaticky spojené se jménem... 260 $a, $b, 928 XXX Schváleno
115 České disertace vydávané v nakladatelství: Brno, Vysoké učení technické. Na titulním listě je název knihy a název oboru disertace, pro který obor byla disertace zpracována. Do kterého pole UNIMARC moh... 500 MON Schváleno
116 Zápis železničních tratí 651 VEC Schváleno
117 Jak zapsat další názvovou informaci - podnázev, která se vztahuje pouze k názvu části? Příklad - hlavního pramene popisu (titulní stránky): ÚVOD DO NOVOVĚKÉ LATINSKÉ PALEOGRAFIE se zvláštním zřetelem ... XXX Schváleno
118 Jak zapsat a odlišit v autoritním záznamu jméno autora, který sám publikuje, ale současně po určité období zapůjčil své jméno jinému autorovi, který nemohl publikovat. např.: Saudek, Erik Adolf, 1904-... AUT Schváleno
119 Píše se u autorů stejného jména, kde známe i data narození a úmrtí rozlišení jr. - sr._? Příklad - ve vašem souboru autorit: Halas,František,sr. 1880-1960 Halas,František 1901-1949 Návrh řešení: ... AUT Schváleno
120 Zpracování divadelních programů se rozchází v jednotlivých SVK, proto bychom přivítali metodický návod na jejich zpracování. Jedná se především o názvové údaje a údaje o původcích (t.j. 2-- pole v UNI... 245 $a, $c, 70X XXX Schváleno
121 na titulní straně je uveden rok 1999, na druhé straně je Plzeň,2000, Vyd.1 leč pod tímto údajem je pořadí např. 1 až pět a řada roků, k tomu je připsáno "poslední čísla označují pořadí a rok tisku" Ja... 215, 500 XXX Schváleno
122 Na titulní stránce je napsáno: přeložila Miroslav Košťál XXX Schváleno
123 Pro korporaci Diecézní charita České Budějovice si nejsme jisti správně vytvořeným záhlavím. V příručce Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury se neřeší problém diecéze. Je zde pouze biskupstv... AUT Schváleno
124 Na titulní strance je jméno nakladatele napsano Velkými písmeny celé, v tiráži je zapsáno jen s velkým počátečním písmenem,občas se stane že také velkými. Zajímá mě zdali se jméno má zapsat jen s počá... 260 $b XXX Schváleno
125 Jaký je všeobecný pomocný znak místa pro České země patřící Rakousku Uhersku. VEC Schváleno
126 Kniha Přijď lásko k nám od Danielle Steelová, vyšla ještě jednou pod názvem Cena štěstí jedná se o úplně stejnou knihu. Musí se vytvářet pro každou knihu nový záznam nebo stačí jen upravit počet svazk... 787 XXX Schváleno
127 Koncem roku měly být zveřejněny nové MDT. Kdy konečně budou? VEC Schváleno
128 Dobry den, prosím o radu při tomto katalogizačním problému: K habilitační práci byly přiloženy 3 dalši samostatné knižní jednotky. 1.přiloha=Seznam přiložených publikací (je bez titulního listu a za n... 300 $e, 505 XXX Schváleno
129 Jakou instrukcí (normou) se má katalogizátor řídit při popisu dokumentu v čínštině? Návrh řešení: Katalogizátor nebo příslušný odborný pracovník, jemuž je popis dokumentu v čínštině svěřen, má ... XXX Schváleno
130 Jak psát správně cizojazyčná nakladatelství součástí jejichž názvu jsou výrazy jako Publishers,Publishing,Verlag,Verlaghaus,Editore,Press.Podle AACR2 by se měly vynechávat,ale pravidla jednak pracují ... MON Schváleno
131 Přívazky - instrukce popisu, změna návěští v poznámce. Pro poznámku obsahující údaj o přívazcích bylo schváleno návěští "Přívazek" a "Přívazek k:" - viz sešit AACR2R/UNIMARC : schválené české intepr... 245, 501 MON Schváleno
132 Jak postupovat v případě, když autor publikuje svoje dílo pod iniciálami? Tzn., když v poli 200 bibliografického záznamu jsou uvedeny iniciály. Jak postupovat při vytvoření autoritního záhlaví, respek... AUT Schváleno
133 Přítisky - definice, návod k popisu? Návrh řešení: Přítisk je obsahově samostatné dílo, ale záměrně vydané v jednom svazku s jiným/jinými samostatnými díly a nespojené s nimi souborným názvem. ... MON Schváleno
134 Překladatel je uveden pouze v copyrightu na rubu titulního listu "přeložil(c)Josef Novák". Jak zapsat údaj do údajů do odpovědnosti - co s tím (c)? 245 $c, 500 XXX Schváleno
135 Jsou již k dispozici nové znaky MDT pro náboženství? VEC Schváleno
136 Jak zapsat datum vydání zdrojového dokumentu, je-li na něm uvedeno rozpětí, např. Hospodářské noviny, číslo 63, 29.-31. března 2002 nebo Prostor Zlín, ročník VIII., 4-6/2000? Zapsat jen počátek rozpět... 773 ... $g, $q , $9 ... ANL K připomínkování
137 Na ročence "Zlínsko od minulosti k současnosti" je jediným časovým údajem letopočet 1999, ale fyzicky tento svazek vyšel až v roce 2002. Má se tato skutečnost nějak projevit v analytickém popisu tohot... 773 ... $g, $d, $9 ANL K připomínkování
138 Proč je uveden kvalifikátor u podřízené korporace na konci? Český rybářský svaz. Jihočeský územní výbor (Boršov nad Vltavou, Česko) ALE! Fakultní nemocnice (Brno,Česko). Interní klinika, 2. Státní věd... 11X, 71X XXX Schváleno
139 Kniha Sladký svět. Na titulním listě je uveden autor Ed McBain a Evan Hunter a název Sladký svět. Kniha obsahuje 2 díla - první - Snad ani krůpěj atd.,patří pod Huntera, druhá- Úderem osmé atd. patří ... XXX Schváleno
140 Popis zvratmo zviazaných seriálov, t.j. dve samostatné periodiká (každé má svoj názov, ISSN, ročník) sú zviazané spolu. Vazba takychto casopisov. Pridelenie signatury - budu mat jednu alebo dve signat... SRL Přijato
141 Dotaz se týká obsazení. NK užívá kódy pro obsazení. Zajímalo by mě, kým byly tyto kódy vytvořeny a unifikovány a zda je národně povinné jejich užívání. Návrh řešení: AACR2R: 5.7 B1: Poznámky-ob... 048, 500, 925 HUD Schváleno
142 Rukopisy - pravidlo uvádí: včetně na stroji psaných. Jak posuzovat výstupy - text rukopisu z počítače. Získáváme exempláře scénářů psaných jako "rukopis" v editoru přímo od autorů (tzn. že oficiálně n... MON Schváleno
143 Normy - jmenný popis Návrh řešení: Pro jmenný popis norem (ČSN, ISO, ČSN ISO apod.) lze v zásadě použít kapitolu 2 AACR2R Knihy, brožury, jednolistové tisky. Velmi stručně jsou nastíněny zása... 245, 246, 250, 260, ... MON Schváleno
144 Schválená forma autoritního záznamu pro korporaci Univerzity Karlovy v Praze je "Univerzita Karlova". Navrhujeme doplnit tuto autoritní formu o kvalifikátor "Praha, Česko" ($aUniverzita Karlova $cPrah... AUT Schváleno
145 Jak zapisovat korporativni autority sportovnich klubu, ktere meni oficialni nazvy podle momentalniho sponzora, ale samotny subjekt - sportovni oddil, klub - zustava stale stejny? Návrh řešení: ... AUT Schváleno
146 Korporativní záhlaví lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze jsou v Bázi autorit NK ČR řešena dvěma různými formami zápisu podle jejich typologie takto: $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta,... AUT Schváleno
147 Univerzita Karlova v Praze - přímá a nepřímá hierarchie podřízených korporací Pozn.: Vzhledem k délce textu a počtu příkladů je tento dokument vystavený a volně k dispozici v graficky přehlednější pod... AUT Schváleno
148 Čínská, korejská, vietnamská jména. Jednotný způsob zápisu. 1) na knize Li Hongzhi. Li, Hongzhi - 700 1 $aLi $bHongzhi 700 0 $aLi Hongzhi V praxi dvojí způsob zápisu jmen současných autorů. ... AUT Schváleno
149 xxx XXX Schváleno
150 xxx XXX Schváleno