Dotaz #109

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 01. 08. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. srpna 2001

Charakteristika problému

Jaké písmeno se píše na začátku hlavního názvu po členu (neřadící znak)? (V katalogu LC ani v NKC není dodržen jeden styl zápisu.)

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Slovo následující po členu (neřadicím znaku) na počátku hlavního názvu se píše s malým počátečním písmenem - viz A.4A1 AACR2R, Dodatky 1993 vydané r. 1997, které zrušily pravidlo A.4D1.
Pokud se v bibliografických záznamech objeví na těchto pozicích velké písmeno, jedná se buď o vlastní jméno či o formální nebo konvenční jméno dokumentu - viz AACR2R, pravidlo A.20.

Komentáře

Možná by bylo vhodné doplnit, že původní pravidlo A.4D1 bylo Dodatky 1993 zrušeno. Zárověň si dovolím upozornit, že v českém překladu AACR2R v příkladech u pravidla A.4A1 (Dodatky 1993) jsou pravděpodobně chyby - konkretně se jedná o 1., 2., 3., 4. a 6. příklad počítáno zdola nahoru viz originál. český překlad: A Dictionary of American ... originál: A dictionary of American ... český překlad: The Anatomical record originál: The anatomical record český překlad: "Reprinted from the Anatomical ... originál: "Reprinted from The anatomical ... český překlad: A Supplement to The Journal ... originál: A supplement to The journal ... český překlad: Separate from La Revista ... originál: Separate from La revista ...
21. 09. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena