Dotaz #131

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 07. 03. 2002
MARC 21 245, 501
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. března 2002

Charakteristika problému

Přívazky - instrukce popisu, změna návěští v poznámce.
Pro poznámku obsahující údaj o přívazcích bylo schváleno návěští "Přívazek" a "Přívazek k:" - viz sešit AACR2R/UNIMARC : schválené české intepretace (edice Standardizace, 4. 18, s. 20). Po zkušenostech při zpracování mnoha přívazků (rekatalogizace, retrokonverze) navrhujeme změnu formy návěští v poli 310 "Přívazek" na "Obsahuje přívazek/přívazky", a sice z důvodu větší srozumitelnosti pro uživatele.

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 19.4.2024

 

Přívazky jsou tištěné zdroje, které byly původně vydané samostatně, ale dodatečně byly svázané dohromady, takže tvoří fyzicky jeden exemplář (=konvolut).

Každé provedení by mělo mít v databázi vlastní záznam, ale svazek (konvolut) musí být z praktických důvodů zaevidovaný pouze jednou – ovšem tak, aby byl dostupný ze záznamů všech obsažených provedení.
Situace se komplikuje tím, že ve fondu knihovny se mohou objevit kromě exempláře zahrnutého v konvolutu i samostatně svázané exempláře téhož provedení (tak, jak byly skutečně distribuovány).

V databázi by se správně neměly vyskytnout duplicity, tj. dva záznamy na totéž provedení. Toho ale u přítisků nelze dosáhnout vždy; záleží na možnostech používaného knihovního systému – v první řadě na tom, zda systém umožňuje propojení záznamu k jednotce konvolutu připsané u jiného záznamu. V současné době tedy pravděpodobně budou existovat rozdíly mezi jednotlivými knihovnami.

 

Možnosti zpracování jsou v zásadě tyto:

 1. Ideální stav: záznamy v databázi vypadají standardně, žádný není duplicitní, propojení do jednotek se řeší interně v systému
  Na záznamu, popisujícím první provedení v konvolutu, je připojená jednotka. Z ostatních záznamů existuje propojení, které umožňuje z každého z nich „dosáhnout“ na tuto konkrétní jednotku. Na každém ze záznamů mohou být připojené i další exempláře (obvykle samostatné svazky).
 1. Částečně
  Propojení na jeden konkrétní exemplář připojený na základním svazku konvolutu by nebylo jednoznačné (ukazovalo by na všechny exempláře u záznamu, nikoli pouze na ten jeden, u kterého jsou přívazky).
  U dalších provedení zahrnutých v konvolutu je možné mít na tomtéž záznamu současně jednoduché exempláře i exempláře propojené na konvolut.
  Potom se u základního svazku konvolutu (na kterém nebudou žádné jiné exempláře) využije pole 501*) s návěštím “Obsahuje přívazek/přívazky”, kde bude uveden název a autor dalšího přivázaného díla/dalších děl s použitím interpunkce ISBD. V podpoli $a budou uvedeny všechny přívazky, oddělené pomlčkou (nebo dvěma spojovníky) s oboustrannou mezerou (viz příklady).

  Pokud má knihovna i samostatně svázané exempláře, musejí být na jiném záznamu. Záznam pak bude v databázi duplicitní.
  Tato praxe se týká např. databáze Národní knihovny ČR.
 1. Systém neumožňuje kombinovat u jednoho záznamu přímo připojené svazky a zároveň i propojení do svazků jiného záznamu
  Provedení obsažená v konvolutu (včetně prvního) musejí mít v databázi vlastní záznamy; na těchto záznamech by neměly být připsané další exempláře (výjimkou může být konvolut obsahující stejnou kombinaci provedení).
  V záznamu prvního provedení zapisujeme do pole 501*) poznámku s návěštím "Obsahuje přívazek/přívazky:", kde bude uveden název a autor dalšího přivázaného díla/dalších děl s použitím interpunkce ISBD.
  Jestliže má knihovna ve fondu i samostatně svázané exempláře téhož provedení (nebo jsou sice ve formě přívazků, ale v jiné kombinaci), musí se pro ně vytvořit jiný záznam (v databázi tedy budou duplicitní záznamy).

  Pro přívazky se vytvářejí samostatné záznamy a jejich součástí je též pole 501*), tentokrát s návěštím "Přívazek k:", za nímž následuje název a autor prvního provedení v konvolutu.
 1. Pokud používaný systém skutečně neumožňuje žádné propojení záznamu do údajů o exemplářích na jiném záznamu, není úplně vyloučeno popsat celý svazek na jeden záznam, správně by pak ale měl být popsaný jako sbírka (https://katdotaz.nkp.cz/query/734/).

Příklad 1:

1. záznam (k bodům B a C):
245 10 $aJejí mladší bratr /$cnapsal Felix Téver
501 $aObsahuje přívazek: Hřích / napsal Jos. D. Konrád $5__________

2. záznam (platí pouze pro případ popsaný v bodu C):
245 10 $aHřích :$bpovídka zbloudilého člověka /$cnapsal Jos. D. Konrád
501 $aPřívazek k: Její mladší bratr / napsal Felix Téver $5__________

Příklad 2:

1. záznam (k bodům B a C):
245 10 $aSensační vynález profesora Ptáčníka /$cRichard Rus
501 $aObsahuje přívazky: Kašpárek ministrem / Jaroslav Průcha -- Čím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs $5__________

2. záznam (platí pouze pro případ popsaný v bodu C):
245 10 $a Kašpárek ministrem /$cJaroslav Průcha
501 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus $5__________

3. záznam (platí pouze pro případ popsaný v bodu C):
245 10 $aČím bys chtěl být /$cVladimír Zákrejs
501 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus $5__________

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

*) Pokud používáme zápis v poli 501, mělo by být vždy uvedeno podpole $5, které poznámku váže na konkrétní instituci, jíž se obsah pole týká (v Souborném katalogu a/nebo při přebírání záznamů jinými knihovnami se může stát, že záznam si stáhne knihovna, která toto provedení nemá ve formě přívazku - tedy svázané s jinými díly).

 

 

 

Návrh řešení

Změna návěští do podoby "Obsahuje přívazek/přívazky" byla schválena Pracovní skupinou pro jmenný popis v březnu 2002.

-------------------------------------------

Přívazky jsou původně samostatně vydaná díla, spojená dodatečně vazbou, proto se pro každé dílo, obsažené v konvolutu (popisná jednotka obsahující přívazky), pořizuje samostatný záznam.
Jde o popis jedinečné knihovní jednotky, nelze v tomto případě aplikovat všechny zásady bibliografického popisu, tj. popisu všech exemplářů téhož vydání. Návěští "Obsahuje přívazek/přívazky" znamená, že tato konkrétní popisovaná knihovní jednotka obsahuje přívazky.

Popis přívazku:
UNIMARC
Každé dílo má svůj záznam, přičemž v záznamu 1. díla zapisujeme do pole 310 poznámku s návěštím "Obsahuje přívazek/přívazky:", a uvádíme zde název a autora dalšího díla (přívazku) s použitím interpunkce ISBD. I při více přívazcích se vyplňuje pouze jedno pole 310 s jedním podpolem $a, a sice s pomlčkou (nebo dvěma spojovníky)s oboustrannou mezerou mezi jednotlivými díly.
V záznamu druhého díla/dalších děl (přívazků) se též zapisuje pole 310, tentokrát s návěštím "Přívazek k:", za nímž následuje název a autor prvního díla.
Ošetření zápisu jednotky u přívazku je specifickou věcí každého systému.

Příklad 1:

1. záznam:
200 1# $aJejí mladší bratr$fnapsal Felix Téver
310 $aObsahuje přívazek: Hřích / napsal Jos. D. Konrád

2. záznam:
200 1# $aHřích$epovídka zbloudilého člověka$fnapsal Jos. D. Konrád
310 $aPřívazek k: Její mladší bratr / napsal Felix Téver

Příklad 2:

1. záznam:
200 1# $aSensační vynález profesora Ptáčníka$fRichard Rus
310 $aObsahuje přívazky: Kašpárek ministrem / Jaroslav Průcha -- Čím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs

2. záznam:
200 1# $a Kašpárek ministrem$fJaroslav Průcha
310 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

3. záznam:
200 1# $aČím bys chtěl být$fVladimír Zákrejs
310 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

Při popisu starých tisků(tisky vydané před rokem 1801) se pro zápis přívazků používají pole 316 (poznámka k popisovanému exempláři starého tisku či prvotisku) a propojovací 481 a 482 (viz příručka: Katalogizace starých tisků 1501-1800 v Národní knihovně ČR. Praha : NK ČR, 2001)

MARC 21
Každé dílo má svůj záznam, přičemž v záznamu 1. díla zapisujeme do pole 501 poznámku s návěštím "Obsahuje přívazek/přívazky:", a uvádíme zde název a autora dalšího díla (přívazku) s použitím interpunkce ISBD. I při více přívazcích se vyplňuje pouze jedno pole 501 s jedním podpolem $a, a sice s pomlčkou (nebo dvěma spojovníky) s oboustrannou mezerou mezi jednotlivými díly.
Pro přívazek/přívazky se vytváří samostatný záznam/záznamy, a jejich součástí je též pole 501, tentokrát s návěštím "Přívazek k:", za nímž následuje název a autor prvního díla.
Ošetření zápisu jednotky u přívazku je specifickou věcí každého systému.

Příklad 1:

1. záznam:
245 10 $aJejí mladší bratr /$cnapsal Felix Téver
501 $aObsahuje přívazek: Hřích / napsal Jos. D. Konrád

2. záznam:
245 10 $aHřích :$bpovídka zbloudilého člověka /$cnapsal Jos. D. Konrád
501 $aPřívazek k: Její mladší bratr / napsal Felix Téver

Příklad 2:

1. záznam:
245 10 $aSensační vynález profesora Ptáčníka /$cRichard Rus
501 $aObsahuje přívazky: Kašpárek ministrem / Jaroslav Průcha -- Čím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs

2. záznam:
245 10 $a Kašpárek ministrem /$cJaroslav Průcha
501 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

3. záznam:
245 10 $aČím bys chtěl být /$cVladimír Zákrejs
501 $aPřívazek k: Sensační vynález profesora Ptáčníka / Richard Rus

Při popisu starých tisků (tisky vydané před rokem 1801) se pro zápis přívazků používají pole 563 (Poznámka o vazbě) a propojovací pole 787 (Nespecifikované propojení).

Komentáře

Navrhované řešení (změna návěští) je srozumitelnější pro uživatele. Také je zde jasně napsáno, že zpracování přívazků vydaných před r. 1801 se liší odzpracování později vydaných přívazků (u starých tisků se použijí pole 481, 482). Souhlasím s celým návrhem řešení, zdá se mi přínosný. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

08. 03. 2002 12:00

1) Do rubriky AACR2R prosím doplnit odkaz na pravidla 1.7B21 a 2.7B21 = Poznámka Vydáno s, která se dle Příručky k AACR2 / Margaret F. Maxwell s. 91 užívá jak pro přítisky tak pro přívazky - překlad návěští "Vydáno s." (v originále "With:") je bohužel zavádějící 2) V rubrice UNIMARC jsou uvedeny odkazy na nesprávná pole 3) Původní návěští "Přívazek:" považuji za dostatečně srozumitelné, navíc popisované dílo přívazek neobsahuje, přívazek je k němu spíše přivázán/připojen 4) Domnívám se, že jeden problém - přívazky, by měl být řešen jednotným způsobem bez ohledu na druh dokumentu tj. nikoli tištěné monografie pole 310 a staré tisky pole 316, 481 a 482. Takže navrhuji kompromisní řešení: pro všechny druhy dokumentů používat jednotně pole 481 a 482 (s tím, že tato pole nejsou povinná) a pole 316. Poli 316 bych dala přednost před polem 310, protože přívazek je záležitost týkající se vždy konkrétního exempláře. Pole 316 by mělo stejnou strukturu, která je užita v poli 310 v návrhu řešení (kvůli jednoznačnosti bych pouze doplnila, že před a za pomlčkou/dvěma spojovníky je mezera

24. 03. 2002 12:00

Ano, vzhledem k větší srozumitelnosti souhlasím.

25. 03. 2002 12:00

Původní návěští "Přívazek:", "Přívazky:" považuji za dostačující. Návěští "Obsahuje přívazek:"/"Obsahuje přívazky" rozhodně odmítám, protože je zavádějící. Podsouvá totiž představu, že dílo (uvedené v poli 200) ještě něco obsahuje. Možná by se dalo použít návěští 1) "Přívazek k dílu:"/"Přívazky k dílu:" nebo 2) "K dílu přivázáno:". V záznamu přívazku by v obou případech mohlo zůstat "Přívazek k:".

25. 03. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena