Dotaz #120

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 11. 2001
MARC 21 245 $a, $c, 70X
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. listopadu 2001

Charakteristika problému

Zpracování divadelních programů se rozchází v jednotlivých SVK, proto bychom přivítali metodický návod na jejich zpracování. Jedná se především o názvové údaje a údaje o původcích (t.j. 2-- pole v UNIMARCU) a jejich návaznost na autoritní pole (7-- pole v UNIMARCU). Zajímá nás zejména do kterého pole uvádět autora programu a autora hry, opery ...

Doplňující otázka
Součástí některých programů bývá libreto divadelní hry, opery apod., kterých se divadelní program týká. Kam se v bg. záznamu tento údaj zapisuje? - viz Dodatek k Rozhodnutí o řešení

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 14.12.2023
 

Typologicky patří divadelní programy mezi knižní dokumenty, takže jejich popis se řídí instrukcemi pro popis knih, brožur a jednolistových tisků.
U divadelních programů bývá divadelní představení včetně jeho autora předmětem věcného popisu a odpovědnost za popisovanou jednotku zde má sestavitel či redaktor publikace. Pro jmenný popis se název a autor divadelního představení považují za společný údaj, který se podle hlavního pramene popisu zapíše do podpole pro hlavní název, tedy do 245 $a.

Příklad:

245 00 $aGiacomo Puccini, Tosca :$bopera o třech dějstvích : premiéra dne 15. března 1996 v Janáčkově divadle / $cprogram připravily Monika Bártová-Holá a Patricie Částková
246 30 $aTosca
250 ## $a[V Brně :$bNárodní divadlo v Brně,$c1996]
300 ## $a24 stran :$bilustrace (některé barevné) ;$c23 cm
700 1# $aBártová-Holá$bMonika$edt
700 1# $aČástková$bPatricie$edt
710 2# $aJanáčkovo divadlo$7kn20010709307$4orm

 

Pokud divadelní program obsahuje i libreto/text prezentovaného díla, název i údaje o odpovědnosti související s libretem (textem hry) se uvedou v poli 505.
Doporučujeme také vytvořit vedlejší záhlaví autor/název pro autora libreta, případně i vedlejší záhlaví pro související dílo.

Příklad:

245 00 $aGiuseppe Verdi, Rigoletto :$bpremiéra dne 14. ledna 1988 ve Smetanově divadle
246 30 $aRigoletto
260 ## $aPraha :$bStátní opera Praha, $c1999
300 ## $a62 stran :$bilustrace
500 ## $aČástečně souběžný anglický, francouzský, německý a italský text
546 ## $aČástečně přeloženo z italštiny
505 2# $aRigoletto / libreto podle hry Victora Huga napsal Francesco Maria Piave ; přeložil Rudolf Vonásek
700 12 $aPiave, Francesco Maria, $d1810-1876. $tRigoletto.$lČesky$7aun20201068099
700 1# $aHugo, Victor,$d1802-1885.$tRoi s'amuse$7aun20221147775
700 1# $aVonásek, Rudolf,$d1914-1995$7jk01150562$4trl
710 2# $aSmetanovo divadlo $7ko2002145170$4orm

Návrh řešení

UNIMARC
Typologicky patří divadelní programy mezi knižní dokumenty, takže jejich popis se řídí instrukcemi pro popis knih, brožur a jednolistových tisků.
U divadelních programů bývá divadelní představení včetně jeho autora předmětem věcného popisu a odpovědnost za popisovanou jednotku zde má sestavitel či redaktor publikace. Pro jmenný popis se název a autor divadelního představení považují za společný údaj, který se podle hlavního pramene popisu zapíše do podpole pro hlavní název, tedy do 200 $a.

Proto se doporučuje následující způsob popisu:

200 1# $aGiacomo Puccini, Tosca$eopera o třech dějstvích$epremiéra dne 15. března 1996 v Janáčkově divadle $fprogram připravily Monika Bártová-Holá a Patricie Částková
210 ## $a[V Brně$cNárodní divadlo v Brně$d1996]
215 ## $a24 s.$cil. (některé barev.)$d23 cm
517 1# $aTosca
702 #1 $aBártová-Holá$bMonika$4340
702 #1 $aČástková$bPatricie$4340
712 02 $Janáčkovo divadlo

Dodatek* Pokud divadelní program obsahuje i libreto event. text prezentovaného díla, název i údaje o odpovědnosti související s libretem (textem hry) se uvedou v poli 327.
Lze také připojit propojovací pole 423(Vydáno s:) a 488 (Jiná související díla).

Příklad:
200 1# $aGiuseppe Verdi, Rigoletto $epremiéra dne 14. ledna 1988 ve Smetanově divadle
210 ## $aPraha $cStátní opera Praha $d1999
215 ## $a62 s.$cil.
302 ## $aČást. souběžný anglický, francouzský, německý a italský text
302 ## $aČást. přeloženo z italštiny
327 0# $aRigoletto / libreto podle hry Victora Huga napsal Francesco Maria Piave ; přeložil Rudolf Vonásek
423 0# $12001^$aRigoletto$17001^$aPiave $bFrancesco Maria$f1810-1876
488 0# $12001^$aRigoletto$17001^$aHugo$bVictor $f1802-1885
517 1# $aRigoletto
712 02 $aSmetanovo divadlo

Rozhodnutí o řešení upřesněno (viz Dodatek) 27.2.2004.

MARC 21
Typologicky patří divadelní programy mezi knižní dokumenty, takže jejich popis se řídí instrukcemi pro popis knih, brožur a jednolistových tisků.
U divadelních programů bývá divadelní představení včetně jeho autora předmětem věcného popisu a odpovědnost za popisovanou jednotku zde má sestavitel či redaktor publikace. Pro jmenný popis se název a autor divadelního představení považují za společný údaj, který se podle hlavního pramene popisu zapíše do podpole pro hlavní název, tedy do 245 $a.

Proto se doporučuje následující způsob popisu:

245 00 $aGiacomo Puccini, Tosca :$bopera o třech dějstvích : premiéra dne 15. března 1996 v Janáčkově divadle / $cprogram připravily Monika Bártová-Holá a Patricie Částková
246 30 $aTosca
250 ## $a[V Brně :$bNárodní divadlo v Brně,$c1996]
300 ## $a24 s. :$bil. (některé barev.) ;$c23 cm
700 1# $aBártová-Holá$bMonika$edt
700 1# $aČástková$bPatricie$edt
710 2# $Janáčkovo divadlo

Dodatek* Pokud divadelní program obsahuje i libreto event. text prezentovaného díla, název i údaje o odpovědnosti související s libretem (textem hry) se uvedou v poli 505 Formalizovaná poznámka k obsahu.
Lze také vytvořit vedlejší záhlaví autor/název pro autora libreta (pole 700) a vedlejší záhlaví pro související dílo (pole 787).

Příklad:
245 00 $aGiuseppe Verdi, Rigoletto :$bpremiéra dne 14. ledna 1988 ve Smetanově divadle
246 30 $aRigoletto
260 ## $aPraha :$bStátní opera Praha, $c1999
300 ## $a62 s. :$bil.
500 ## $aČást. souběžný anglický, francouzský, německý a italský text
546 ## $aČást. přeloženo z italštiny
505 2# $aRigoletto / libreto podle hry Victora Huga napsal Francesco Maria Piave ; přeložil Rudolf Vonásek
700 12 $aPiave, Francesco Maria, $d1810-1876. $tRigoletto
710 2# $aSmetanovo divadlo
787 18 $aHugo, Victor, $d1802-1885. $tRigoletto

Rozhodnutí o řešení upřesněno (viz Dodatek) 27.2.2004.

Komentáře

1) Zápis v poli 210 doporučuji upravit v navaznosti na rozhodnutí u dotazu 114 2) Nemělo by být v poli 712 uvedeno $aNárodní divadlo v Brně$bOpera viz materiál "Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracovnání II. - TYP 4. Jméno, které nevyjadřuje, že jde o korporaci"

02. 12. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena