Dotaz #114

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 31. 08. 2001
MARC 21 260 $a, $b, 928
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 27. září 2001

Charakteristika problému

Zápis místa vydání a jména nakladatele/vydavatele: v pramenech popisu pro oblast nakladatelských údajů je uvedeno pouze jméno korporace, jehož součástí je místní jméno: a) gramaticky spojené se jménem korporace předložkovou vazbou např.: Vysoká škola ekonomická v Praze Státní vědecká knihovna v Kladně Městské muzeum v Železném Brodě Státní ústřední archiv v Praze b) zapsané v 1. pádě např.: Univerzita Pardubice VŠB – Technická univerzita Ostrava Městské muzeum Jaroměř Státní okresní archiv Karviná Místní jméno může (ale také nemusí) být součástí oficiálního názvu instituce, považované za nakladatele/vydavatele. Tato skutečnost je často obtížně zjistitelná, protože v různých dokumentech je její jméno uváděno v různých podobách (včetně místního jména nebo bez něj). Místo vydání jako samostatný údaj v předepsaných pramenech popisu není uvedeno. Lze místní jméno obsažené ve jménu korporace považovat za místo vydání a zapsat je tedy do podpole 210 $a? Má se místní jméno, ať už je či není součástí oficiálního jména korporace, uvést opakovaně ve jménu nakladatele v podpoli 210 $c?

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné.
Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a další instrukce na stránkách Katalogizační politika, případně novější dotazy.

Zápis nakladatelských údajů v poli MARC 21/260 ($a, $b), UNIMARC/210 ($a, $c) se řídí formou jména uvedenou v předepsaných pramenech popisu (titulní stránka, další preliminária, tiráž).
V případě potřeby se forma jména neuvedená v poli MARC 21/260 $b, UNIMARC/210 $c event. formalizovaná forma jména nakladatele zapíše v poli 928 - viz příklady.

Příklady:

MARC 21
Na tit. s.:
Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze
260 $aPraha :$bVysoká škola ekonomická v Praze

Na tit. s.:
Praha, Vysoká škola ekonomická
260 $aPraha :$bVysoká škola ekonomická
928 $aVysoká škola ekonomická v Praze

Na tit. s.:
Ostrava, VŠB-Technická univerzita
260 $aOstrava$bVŠB-Technická univerzita

Na tit. s.:
Univerzita Pardubice
260 $a[Pardubice]$bUniverzita Pardubice

Na tit. s.:
Kladno, Státní vědecká knihovna
260 $aKladno$bStátní vědecká knihovna
928 $aStátní vědecká knihovna Kladno

Na tit. s.:
Státní okresní archiv v Jaroměři
260 $aV Jaroměři$bStátní okresní archiv
928 $aStátní okresní archiv v Jaroměři

UNIMARC
Na tit. s.:
Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze
210 $aPraha$cVysoká škola ekonomická v Praze

Na tit. s.:
Praha, Vysoká škola ekonomická
210 $aPraha$cVysoká škola ekonomická
928 $aVysoká škola ekonomická v Praze

Na tit. s.:
Ostrava, VŠB-Technická univerzita
210 $aOstrava$cVŠB-Technická univerzita

Na tit. s.:
Univerzita Pardubice
210 $a[Pardubice]$cUniverzita Pardubice

Na tit. s.:
Kladno, Státní vědecká knihovna
210 $aKladno$cStátní vědecká knihovna
928 $aStátní vědecká knihovna Kladno

Na tit. s.:
Státní okresní archiv v Jaroměři
210 $aV Jaroměři$cStátní okresní archiv
928 $aStátní okresní archiv v Jaroměři

Další možnosti zápisu jména nakladatele viz též dotaz č. 48.

Návrh řešení

V případě nakladatelů, uvedených v předepsaných pramenech popisu pro oblast nakladatelských údajů tak, že nedílnou součástí jejich jména je místní jméno, záleží zápis nakladatelských údajů na formě jména v předepsaných pramenech popisu.

a) Je-li jméno nakladatele spojeno s místním jménem předložkovou vazbou, a jméno místa vydání je též samostatně uvedeno v pramenech popisu, zapíše se místní jméno (ve formě podle pramenů popisu) do podpole pro místo vydání a zkrácené jméno nakladatele (pokud je jedinečné) do podpole pro jméno nakladatele. Dá-li se předpokládat další výskyt jména nakladatele, tj. jméno nakladatele není jedinečné, místní jméno se zapíše jako součást jména nakladatele v 210 $c (usnadňuje vyhledávání v přístupovém rejstříku).

b) Je-li jméno nakladatele uvedeno v předepsaných pramenech popisu tak, že součástí jména nakladatele je místní jméno a jinak místo vydání samostatně uvedeno není, platí i v těchto případech instrukce pod bodem a), tj. místní jméno, tvořící součást jména nakladatele, se použije jako údaj pro místo vydání v 210 $a, a nejedná-li se o jedinečné jméno, jméno nakladatele se zopakuje v 210 $c včetně místního jména.

Příklady:
210 $aV Praze$cVysoká škola ekonomická
210 $aOstrava$cVŠB-Technická univerzita
ale
210 $aV Kladně$cStátní vědecká knihovna v Kladně
210 $aV Jaroměři$cStátní okresní archiv v Jaroměři
(v pramenech popisu není forma místního jména v nominativu)
210 $aPardubice$cUniverzita Pardubice

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, jen bych chtěla připomenout, že v případě Vysoké školy ekonomické se nejedná o jedinečné jméno nakladatele. Stejná vysoká škola je i v Bratislavě. Proto by se měl opravit výše uvedený příklad: 210 $aV Praze$cVysoká škola ekonomická v Praze 210 $aV Bratislave$cVysoká škola ekonomická v Bratislave
20. 09. 2001 12:00
U jména nakladatele bych místní jméno vypouštěla vždy (podle 1.4D2 ... v nejkratší srozumitelné formě ...)a neuvažovala bych o jedinečnosti jména. Toto rozlišování je zbytečná komplikace a není stejně zaručeno, že se shodneme (viz 1. připomínka) a že bude vždy forma jména nkladatele v dokumentu stejná. Tedy stejně se nám přístupový rejstřík rozjede. K formalizované formě nakladatele slouží pole 977.
20. 09. 2001 12:00
1) doporučuji doplnit: AACR2R: 1.4C1, 1.4D2 a UNIMARC: 210 $a $c 2) souhlasím se stanoviskem č. 2 pouze prosím vyjasnit, zda se formalizovaná (unifikovaná) podoba jména nakladatele zapisuje do pole 977 (viz stanovisko č. 2) nebo do pole 928 (viz dotaz č. 48 a 78)
22. 09. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena