Dotaz #107

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 10. 07. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. července 2001

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Jak zpracovat dar - 2 diskety a 2x tisk z těchto disket, jedná se o texty již vyšlých knih s jiným stránkovaním. 1) sborník, první str. obsahuje název, údaje o konf., vydavatele, rok a místo vydání, tyto údaje (bez vyd.) jsou i na popisu diskety 2) monogr. - první str. obsahuje autora, název, editory, popis diskety navíc obsahuje místo a rok vydání, edici a č. edice Obě publikace jsou na internetu v soub. kat. COPAC, uvedené údaje jsou ověřené a chybějící údaje je možné doplnit - vydavatel, 1 ISBN i původní str. knih, ale č. edice chybí. Uvést za název do [] nějaké určení jako u CD-ROMu, psát vyd. údaje do [] (i ty chybějící) nebo je uvést v poznámky, a jak ji formulovat, kde a jak uvést původní str.?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Předmětem dotazu je popis netradičně prezentovaného dokumentu (nejde o vydání monografie v obvyklém slova smyslu). Neřeší se chrakter či používání tištěné verze diskety či její části s ohledem na autorské právo.

Pro popis disket (elektronických zdrojů) viz nejnověji:Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora / Ludmila Celbová. -- Praha, Národní knihovna ČR, 2000. -- 39 s. (!!s. 12, 22). Publikaci lze zakoupit v NK ČR.
Popis tištěného výstupu viz AACR2R, kapitola 1, 2.
Používání hranatých závorek viz předepsané prameny popisu pro jednotlivé popisné údaje v rámci kapitol pro jednotlivé druhy dokumentů (pro knihy AACR2R, s. 62, pro elektronické zdroje viz citovaná příručka, s. 8 atd. - zde je také vysvětleno používání obecného označení druhu dokumentu pro elektronické zdroje, jakož i dalších polí).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena