Dotaz #119

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 31. 10. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. března 2002

Charakteristika problému

Píše se u autorů stejného jména, kde známe i data narození a úmrtí rozlišení jr. - sr._? Příklad - ve vašem souboru autorit: Halas,František,sr. 1880-1960 Halas,František 1901-1949

Návrh řešení:
S odkazem na paragraf 22.19B1 AACR 2R se rozlišení v těchto případech neuvádí. K objasnění vztahu mezi osobami použijeme poznámku v poli 300 autoritního záznamu.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Komentáře

Domníváme se, že stanovisko odpovědného pracovníka je v rozporu s paragrafem 22.19B1 AACR 2R "Není-li zjistitelná ...ani životní data..., připojte vysvětlivku. Viz též příklad Saur, Karl-Otto, Jr., kde životní data nejsou. To ještě umocňuje následující text a příklad text a příklad.
26. 02. 2002 12:00
Myslím, že v takových případech, kdy se autor SÁM označuje přídomkem Jr. (ml. syn, atd.) by se to mělo uvádět vždycky, bez ohledu jestli si my, knihovníci, dodáme nacionále (příklady: Karel Růžička, Karel Růžička ml., Jiří Stivín, Jiří Stivín ml.,Rudolf Hrušínský, Rudolf Hrušínský ml., atd.) Je pravda, že podle 22.5C8 se přídomek Jr. zapisuje pouze v popisných údajích, ne v záhlaví.
26. 02. 2002 12:00
Připojuji se ke stanovisku č. 1.
Podle 22.19B1 AACR2R se rozlišující výraz (tj. jr., sr.) nepřipojuje, pokud jsou u autora zjistelná životní data.
Přídomek, pokud je uveden na titulní stránce, se zapíše spolu se jménem autora v podpoli 200$f.
06. 03. 2002 12:00
Připojuji se take ke stanovisku č. 1 s tím, že je možné pro přehlednost použít pole poznámky 300, kde je možné uvést příbuzenství nebo jr., sr. Bylo by to možné použít i pro metadata, kdy nemáme u dašího autora téhož jmena data a zda se nam, že budou v dohledné době nalezena. Do té doby než získáme potřebné údaje může nám posloužit pole poznámek 300.
07. 03. 2002 12:00
Rovněž se připojuji ke stanovisku č. 1 a jako dalši "důkazy" podporující tento názor uvádím: Příručka k AACR2 / Margarett F. Maxwell Obr. 1-40 (s. 37) a Obr. 1-43 (s. 38-39) a např. záhlaví pro A. Dumase v katalogu Library of Congress ve tvaru Dumas, Alexandre, 1802-1870 a Dumas, Alexandre, 1824-1895
11. 03. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena