Dotaz #113

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 17. 08. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. září 2001

Charakteristika problému

Určení kódu země u literatury z let 1926-1945. V projektu RETROKON - retrokonverze české národní bibliografie jsme používali určitá pravidla, ze kterých vycházíme. Je možné je u záznamů pořízených retrokonverzí používat? PRAVIDLA: Literatura z let 1926-1945, tedy období Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu, Sudet, Podkarpatské Rusi atd., byla zvolena varianta 2 kódů: 1. kód odpovídající současnému stavu hranic státu 2. kód pro tehdejší státní útvar Pro Sudety v období 1938-1945 tedy budou kódy $aCS$aDE Pro Německo před rokem 1946 - DE Pro Protektorát Čechy a Morava i pro Slovenský štát - CS.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Při souběžné katalogizaci (i rekatalogizaci dokumentu „s knihou v ruce") se podle instrukce v UNIMARCu používá současný kód té které země, pro Českou republiku tedy správně CZ (viz dotaz č. 13).

Kódy CS, SU, DD ... se vyskytují ve starších záznamech, v NK se v současné době používají při retrokonverzi, která má svá specifická pravidla. Tato specifická pravidla odpovídají době svého vzniku. Rozhodnutí o používání současných kódů zemí v UNIMARC je novější, pravidla RETROKON se ale nezměnila.

Komentáře

A jsou specifická pravidla NK v souladu s pravidly RETROKONu? Sudety - $aCS$aDE, Protektorát Čechy a Morava - CS apod.
23. 08. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena