Dotaz #133

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 07. 03. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. dubna 2002

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Přítisky - definice, návod k popisu?

Návrh řešení:
Přítisk je obsahově samostatné dílo, ale záměrně vydané v jednom svazku s jiným/jinými samostatnými díly a nespojené s nimi souborným názvem. Přítisky mohou mít společný titulní list nebo jen samostatné titulní listy jednotlivých děl. Tento svazek se považuje za jednu popisnou jednotku a vytváří se jediný bibliografický záznam.

Popis přítisku
a) všechna díla se uvedou v poli 200, tj. $a $f $c $f atd., a s výjimkou prvního díla se pro každé další dílo zapíše pole 423 (vedlejší záhlaví typu autor/název), pro další autory zapsané v polích 423 se zapisuje ještě pole 975
nebo
b) se do pole 200 zapíší pouze údaje 1. díla a další díla se uvedou v poznámce k obsahu, tj. pole 327 s indikátorem 0 (generuje se návěští Obsahuje též:). Pro tato díla se opět zapisují pole 423 a popř. 975. Tento způsob je vhodný pro svazky s velkým počtem děl, kde by velké množství údajů zcela zahltilo pole 200, a tím by se pro čtenáře stalo zcela nepřehledným.

Pozn.: U svazku s více díly téhož autora lze použít i kratší formu zápisu s hodnotou indikátoru 9 buď v poli 423 nebo i v poli 327.

Příklad a):
200 1# $aPoklad$fDouglas Preston a Lincoln Child$cZa trest$fDick Francis$cVzkaz v láhvi$fNicholas Sparks$cTanečník$fJeffery Deaver
423 0# $1 2001^$aZa trest$1700^1$aFrancis$bDick$f1920-
423 0# $1 2001^$aVzkaz v lahvi$1700^1$aSparks$bNicholas
423 0# $1 2001^$aTanečník$1700^1$aDeaver$bJeff
975 #1 $aFrancis$bDick$f1920-$4070
975 #1 $aDeaver$bJeff$4070
975 #1 $aSparks$bNicholas$4070

b):
200 1# $aSensační vynález profesora Ptáčníka$fRichard Rus
327 0# $aKašpárek ministrem /Jaroslav Průcha$aPohádka o žábě s mikádem / Václav Sojka$aČím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs$aKašpárek pozemšťanem / Vladimír Havlík
$aKašpárkův výlet do XXX. století / Bedřich Wunderlich$aKašpárek objevil zlatou Prahu / Pavel Sula
423 #0 $12001^$aKašpárek ministrem$1700^1$aPrůcha$bJaroslav$f1898-1936
423 #0 $12001^$aPohádka o žábě s mikádem$1700^$aSojka$bVáclav $f1876-1966
423 #0 $12001^$aČím bys chtěl být$1700^1$aZákrejs$bVladimír$f1880-1948
423 #0 $12001^$aKašpárek pozemšťanem$1700^1$aHavlík$bVladimír$fzemř. 1938
423 #0 $12001^$aKašpárkův výlet do XXX. století$1700^1$Wunderlich$bBedřich
423 #0 $12001^ $aKašpárek objevil zlatou Prahu$1700^1$aSula$bPavel$f1882- 1975
975 # 1 $aPrůcha$bJaroslav$f1898-1936$4070
975 # 1 $aSojka$bVáclav$f1876-1966$4070
975 # 1 $aZákrejs$bVladimír$f1880-1948$4070
975 # 1 $aHavlík$bVladimír$fzemř. 1938$4070
975 # 1 $aWunderlich$bBedřich$4070
975 # 1 $aSula$bPavel$f1882-1975$4070

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení viz instrukce k popisu přítisků:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/pritisky-podle-rda

   

Přítisk je obsahově samostatné dílo, ale záměrně vydané v jednom svazku s jiným/jinými samostatnými díly a nespojené s nimi společným názvem. Přítisky mohou mít společný titulní list nebo jen samostatné titulní listy jednotlivých děl. Tento svazek se považuje za jednu popisnou jednotku a vytváří se jediný bibliografický záznam.

Popis přítisku ve formátu UNIMARC
a) všechna díla se uvedou v poli 200, tj. $a $f $c $f atd. (pro díla více autorů) nebo $a $a $a $a ... $f (díla jednoho autora), a s výjimkou prvního díla se pro každé další dílo zapíše pole 423 (vedlejší záhlaví typu autor/název)
nebo
b) se do pole 200 zapíší pouze údaje 1. díla a další díla se uvedou v poznámce k obsahu, tj. pole 327 s indikátorem 0 (generuje se návěští Obsahuje též:). Pro tato díla se opět zapisují pole 423. Tento způsob je vhodný pro svazky s velkým počtem děl více autorů, kde by velké množství údajů zcela zahltilo pole 200, a tím by se pro čtenáře stalo zcela nepřehledným.

Pozn. 1: U svazku s více díly téhož autora lze použít i formu zápisu s hodnotou indikátoru 9 buď v poli 423 (1. indikátor) nebo v poli 327 (2. indikátor).

Pozn. 2: S problematikou souvisejí též schválené dotazy č. 1, 19, 51, 64.

Příklad a):
200 1# $aPoklad$fDouglas Preston a Lincoln Child$cZa trest$fDick Francis$cVzkaz v láhvi$fNicholas Sparks$cTanečník$fJeffery Deaver
423 #0 $12001#$aZa trest$1700#1$aFrancis$bDick$f1920-
423 #0 $12001#$aVzkaz v lahvi$1700#1$aSparks$bNicholas
423 #0 $12001#$aTanečník$1700#1$aDeaver$bJeff
700 #1 $aPreston$bDouglas J.$4070
701 #1 $aChild$bLincoln$4070

b):
200 1# $aSensační vynález profesora Ptáčníka$fRichard Rus
327 0# $aKašpárek ministrem / Jaroslav Průcha$aPohádka o žábě s mikádem / Václav Sojka$aČím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs$aKašpárek pozemšťanem / Vladimír Havlík
$aKašpárkův výlet do XXX. století / Bedřich Wunderlich$aKašpárek objevil zlatou Prahu / Pavel Sula
423 #0 $12001#$aKašpárek ministrem$1700#1$aPrůcha$bJaroslav$f1898-1936
423 #0 $12001#$aPohádka o žábě s mikádem$1700#$aSojka$bVáclav $f1876-1966
423 #0 $12001#$aČím bys chtěl být$1700#1$aZákrejs$bVladimír$f1880-1948
423 #0 $12001#$aKašpárek pozemšťanem$1700#1$aHavlík$bVladimír$fzemř. 1938
423 #0 $12001#$aKašpárkův výlet do XXX. století$1700#1$Wunderlich$bBedřich
423 #0 $12001#$aKašpárek objevil zlatou Prahu$1700#1$aSula$bPavel$f1882- 1975
700 #1 $aRus$bRichard$4070

c):
200 1# $aKarla$aDivá Bára$aV zámku a podzámčí$aChudí lidé$aPan učitel$aChyže pod horami$fBožena Němcová
423 90 $12001#$aDivá Bára
423 90 $12001#$aV zámku a podzámčí
423 90 $12001#$aChudí lidé
423 90 $12001#$aPan učitel
423 90 $12001#$aChyže pod horami
700 #1 $aNěmcová$bBožena$f1820-1862$4070

d):
200 1# $aKarla$fBožena Němcová
327 09 $aDivá Bára$aV zámku a podzámčí$aChudí lidé$aPan učitel$aChyže pod horami
700 #1 $aNěmcová$bBožena$f1820-1862$4070

 

Popis přítisku ve formátu MARC 21
a) všechna díla se uvedou v poli 245 $a, $c (pro různá díla více autorů) nebo v poli 245 $a $b $c (díla jednoho autora), a s výjimkou prvního díla se pro každé další dílo vytvoří příslušné vedlejší záhlaví (názvové nebo typu autor/název).

Dodatek k rozhodnutí ze dne 19.4.2007
Jsou-li zjistitelné názvy originálů jednotlivých přítisků, uvádí se v polích pro vedlejší záhlaví autor/název přednostně název originálu a název přeloženého díla se zapíše samostatně v poli 740.

nebo

b) se do pole 245 zapíší pouze údaje o 1. díle a další díla se uvedou v poznámce Společně s, tj. v poli 501 a vytvoří se příslušná vedlejší záhlaví - pro názvy (v poli 740) nebo typu autor/název (v poli 700).
Návěští v poli 501 nejsou stanovena, zapisují se jako součást údajů v poli, nejčastěji návěští Obsahuje též:
Zápis b) je vhodný pro svazky s velkým počtem děl více autorů, kde by velké množství údajů zcela zahltilo pole 245, a tím by se pro čtenáře stalo zcela nepřehledným.

Pozn. 2: S problematikou souvisejí též schválené dotazy č. 1, 19, 51, 64.

Příklad a):
100 1# $aPreston, Douglas J.$4aut
245 10 $aPoklad /$cDouglas Preston a Lincoln Child. Za trest / Dick Francis. Vzkaz v láhvi / Nicholas Sparks. Tanečník / Jeffery Deaver
700 1# $aChild, Lincoln$4aut
700 12 $aFrancis, Dick,$d1920-$tZa trest
700 12 $aDeaver, Jeff,$d1950-$tTanečník
700 12 $aSparks, Nicholas,$d1965-$tVzkaz v lahvi

Příklad aa):
100 1# $aShakespeare, William,$d1564-1616$4aut
245 10 $aHamlet /$cWilliam Shakespeare. Poslední dobrodružství Dona Juana / Moliere
700 02 $aMoliere,$d1622-1673.$tDom Juan.$lČesky
740 02 $aPoslední dobrodružství Dona Juana

Příklad b):
100 1# $aRus, Richard$4aut
245 10 $aSensační vynález profesora Ptáčníka / $cRichard Rus
501 ## $aObsahuje též: Kašpárek ministrem / Jaroslav Průcha -- Pohádka o žábě s mikádem / Václav Sojka -- Čím bys chtěl být / Vladimír Zákrejs -- Kašpárek pozemšťanem / Vladimír Havlík -- Kašpárkův výlet do XXX. století / Bedřich Wunderlich -- Kašpárek objevil zlatou Prahu / Pavel Sula
700 12 $aPrůcha, Jaroslav,$d1898-1936.$tKašpárek ministrem
700 12 $aSojka, Václav,$d1876-1966.$tPohádka o žábě s mikádem
700 12 $aZákrejs, Vladimír,$d1880-1948.$tČím bys chtěl být
700 12 $aHavlík, Vladimír,$dzemř. 1938.$tKašpárek pozemšťanem
700 12 $aWunderlich, Bedřich.$tKašpárkův výlet do XXX. století
700 12 $aSula, Pavel,$d1882-1975.$tKašpárek objevil zlatou Prahu

Příklad c):
100 1# $aNěmcová, Božena,$d1820-1862$4aut
245 10 $aKarla ;$bDivá Bára ; V zámku a podzámčí ; Chudí lidé ; Chyže pod horami /$cBožena Němcová
700 12 $aNěmcová, Božena,$d1820-1862.$tDivá Bára
700 12 $aNěmcová, Božena,$d1820-1862.$tV zámku a podzámčí
700 12 $aNěmcová, Božena,$d1820-1862.$tChudí lidé
700 12 $aNěmcová, Božena,$d1820-1862.$tPan učitel
700 12 $aNěmcová, Božena,$d1820-1862.$tChyže pod horami

 

Komentáře

Nejprve pár drobností: 1) do rubriky AACR2R prosím doplnit 1.1G, 1.7B18, 21.7C 2) v první větě by místo "nespojené s nimi SOUBORNÝM názvem" mělo být "SPOLEČNÝM názvem" viz AACR2R Příloha D - Slovník termínů s. 629 nebo ISBD(M) s. 3-4 (souborný název se vztahuje např. k vícesvazkovým dílům) 3) bod a) navrhuji upravit takto "všechna díla se uvedou v poli 200, tj. $a $f $c $f atd. (PRO DÍLA VÍCE AUTORÚ) NEBO $a OPAKOVANÝ VÝSKYT $f (PRO DÍLA JEDNOHO AUTORA), a s výjimkou ..." 4) domnívám se, že užití pole 975 se týká pouze Alephu 5) obdobně znak "^" v příkladech v poli 423 je též asi Alephovského původu 6) v příkladech by se mělo doplnit pole 70X pro autora/y prvního díla 7) možna by se mohlo upozornit na související již schválené dotazy č. 1, 19, 51 a 64 A nyní přípomínky závažnejšího charakteru: 8) u metody b) mi termín "svazky s velkym počtem děl" připadá příliš vágní - co je to velký počet děl? (viz např. schválený dotaz č. 1, kde se všech 12 děl uvádí do pole 200). Navrhuji proto stanovit (alespoň rámcový) limit počtu děl, od kterého by se užívala metoda b) - jinak bude řešit každy individuálně a budou vznikat duplicity 9) poznámce týkající se děl téhož autora nerozumím - chtělo by to příklad (myslím, že jde o dost závažnou problematiku a hrozí nebezpečí různých výkladů) A na konec to nejdůležitější: 10) Jestli jsem návrh správně pochopila, tak vedlejší záhlaví typu autor/název (pole 423) se použije pro všechna díla ve svazku bez ohledu na jejich počet a na to, zda jsou od jednoho či více autorů (viz 21.7C). S tímto velmi jednoduchým řešením vřele souhlasím, ale ptám se proto, že tímto řešením se podstatně mění část interpretací obsažená v materiálu AACR2R/UNIMARC : české interpretace. Část II (doposud oranžová řada) - minimálně pro tištěné monografie

18. 04. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena