Dotaz #121

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 12. 12. 2001
MARC 21 215, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 1. ledna 2002

Charakteristika problému

na titulní straně je uveden rok 1999, na druhé straně je Plzeň,2000, Vyd.1 leč pod tímto údajem je pořadí např. 1 až pět a řada roků, k tomu je připsáno "poslední čísla označují pořadí a rok tisku" Jaký rok a vydání má být zapsán při katalogizaci, jde především o učebnice z nakladatelství Fraus. děkuji předem za pomoc, na Vaši odpověď se těší A.Kabzanová

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

V případě díla s takto uvedenými údaji o vydání se jako první respektuje údaj z hlavního pramene popisu, a v poznámce (UNIMARC/pole 306, MARC 21/pole 500) se zapíše informace "Na rubu tit. l. uveden rok vydání 2000".

UNIMARC
210 $aPlzeň$cFraus$d1999
306 $aNa rubu tit. l. uveden rok vydání 2000

MARC 21
250 $aPlzeň$bFraus$c1999
500 $aNa rubu tit. l. uveden rok vydání 2000

Způsob uvádění údajů o vydání, použitý podle jiných standardů lze využívat pro potřeby katalogizace, pokud uvedené údaje budou jednoznačné.

Návrh řešení

Pokud jde o konkrétní titul s takto uvedenými údaji o vydání, respektuje se jako první údaj z titulní stránky (hlavního pramene popisu), a v poznámce k nakladatelským údajům (pole 306) se zapíše informace "Na rubu tit. l. uveden rok vydání 2000".

210 $aPlzeň$cFraus$d1999
306 $aNa rubu tit. l. uveden rok vydání 2000

K označení vydání a roku vydání způsobem v české praxi neobvyklým - viz zmíněné "pořadí označení vydání a související řada roků vydání" (zatím používá především nakladatelství Fraus, respektující německé standardy nakladatelské úpravy publikací) - katalogizátor nepřihlíží, pokud může dát přednost regulérně uvedeným údajům z titulní stránky.
Způsob uvádění údajů o vydání, použitý podle jiných standardů lze využívat pro potřeby katalogizace, pokud uvedené údaje budou jednoznačné; zatím to tak, bohužel, není.

Doplňková informace k citaci knihy se zmatečnými nakladatelskými údaji (Reálie španělsky mluvících zemí / Justa Carrasco Montero, Lourdes Solé Bernardino), vydané v nakladatelství Fraus:
Podle odpovědi na dotaz v tomto nakladatelství jde o dotisk k 1. vyd. z r. 1998, vydaný roce 1999.
Tato informace nedopatřením v knize chybí; uvedené "pořadí označení vydání a pořadí roků vydání" na rubu titulního listu potřebné údaje jednoznačně nevyjadřuje, nelze je tedy pro katalogizaci použít.
Prameny popisu viz 1.4A2

Komentáře

S uvedeným řešením souhlasim, mám pouze jednu technickou poznámku: na konci první věty by slovo "titulni" mělo být nahrazeno zkratkou "tit." viz přiklad a jednu terminologickou poznámku: nemělo by se spíše užívat "rub titulního LISTU"?
08. 01. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena