Dotaz #132

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 07. 03. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 22. března 2002

Charakteristika problému

Jak postupovat v případě, když autor publikuje svoje dílo pod iniciálami? Tzn., když v poli 200 bibliografického záznamu jsou uvedeny iniciály. Jak postupovat při vytvoření autoritního záhlaví, respektive autoritního záznamu?

Návrh řešení:
Otázka v sobě obsahuje dva problémy: 1. Autor publikuje pod iniciálami, ale zároveň známe jeho skutečné jméno. V tomto případě nastanou dvě možnosti řešení.
a) Autor publikuje veškeré své dílo pod iniciálami. V tomto případě v záhlaví autoritního záznamu (pole 200, druhý indikátor 0) budou uvedeny v podpoli $a iniciály, případně životní data v podpoli $f, pokud je známe. Zároveň bude vytvořen odkaz (pole 400), v němž bude uvedeno skutečné jméno autora.

b)Autor publikuje jak pod iniciálami, tak pod skutečným jménem, případně pseudonymem. Do záhlaví autoritního záznamu (pole 200)zvolíme nejčastěji se vyskytující formu jména, případně tu, jíž autor dával přednost. Všechny ostatní užívané formy jména odkážeme (pole 400, eventuálně 500). Autoritní záznam v obou těchto případech dostane status definitivní (pole 908).

2. Autor používá iniciály, ale jeho skutečné jméno se nám nepodaří zjistit. V tomto případě do záhlaví autoritního záznamu uvedeme iniciály (pole 200, druhý indikátor 0, podpole $a). Zároveň vytvoříme podle pravidla 26.2B2 AACR2 odkaz typu jméno-název z invertované formy iniciál zapsaných v přímém pořadí, a to pro každé dílo popsané pod těmito iniciálami. Při volbě možnosti

Pro zápis do formátu Unimarc vycházíme z manuálu Unimarc/autority str. 53 (pole 240) a str. 64 (pole 440).

Pokud se nám nepodaří zjistit k daným iniciálám údaje sloužící k jednoznačné identifikaci autora, autoritní záznam dostane status prozatímní (pole 908).

Návrh řešení

Viz Návrh řešení.

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, dovolím si jen pár drobností: 1) prosím doplnit údaje do rubriky AACR2R (22.1A, 22.1B, 22.2A, 22.10A, 26.2B2) a UNIMARC 2) text "pole 200, indikátor 0" opravit na jednoznačné "pole 200, DRUHÝ indikátor 0" (v textu se vyskytuje na 2 místech) 3) u problému 2. ve 2. větě má asi správně být " ... do záhlaví autoritního ZÁZNAMU uvedeme ..." 4) nepovažuji za logické a učelné vytvářet odkaz z invertované formy iniciál 2x (pole 400 + odkaz typu jméno-název) - stačil by pouze jeden. Dle AACR2R 22.10A a 26.2B2 by to měl být asi odkaz typu jméno-název, ale osobně bych dala přednost odkazu v poli 400 (viz též LCRI 22.10) 5) kvůli lepší srozumitelnosti navrhuji připojit příklad
24. 03. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena