Dotaz #115

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 17. 10. 2001
MARC 21 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. října 2001

Charakteristika problému

České disertace vydávané v nakladatelství: Brno, Vysoké učení technické. Na titulním listě je název knihy a název oboru disertace, pro který obor byla disertace zpracována. Do kterého pole UNIMARC mohu zapsat název oboru? V tomto případě název oboru není podnázvem knihy.

Návrh řešení:
PءIKLAD ŘEŠENÍ: 200 a Návrh konstrukce křídla z kompozitního materiálu. 328 a Disertace--Obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Rozhodnutí o řešení

Revize 25.3.2024. Platné i pro pravidla RDA.
 

Pokud nejde o jednoznačný podnázev, použije se pro údaj o oboru disertace citační poznámka, která bude zapsána v poli 500.
Pole 502 (Poznámka o disertaci) obsahuje předepsané formalizované údaje, informace o oboru disertace je především základem pro údaje věcného popisu.

Příklad:

245 10 $aNávrh konstrukce křídla z kompozitního materiálu
500      $a"Obor: Konstrukční a procesní inženýrství"

 

Návrh řešení

AACR2R pro tento případ neobsahují potřebnou instrukci ani příklad. Rovněž průzkum v databázích nepřinesl názorný příklad popisu, který by nevyvolal další otázky.
Pokud nejde o jednoznačný podnázev, zdá se pro údaj o oboru disertace nejvhodnější citační poznámka, která bude zapsána v poli 300. Pole 328, tj. poznámka k disertaci, uvádí v zásadě formalizované typy údajů, tazatelem navržený způsob zápisu by byl v rozporu s AACR2R.
Údaj o oboru disertace je spíše vhodnou informací pro údaje věcného popisu.

Příklad:
200 1 $aNávrh konstrukce křídla z kompozitního materiálu
300 $a"Obor: Konstrukční a procesní inženýrství"

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena