Dotaz #104

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 06. 2001
MARC 21 008/15-17, 044
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 9. července 2001

Charakteristika problému

Jaký je kód země vydání pro neidentifikovatelnou zemi vydání?

Návrh řešení:
Dle American National Standards Institute Country Code List: ISO 3166-1993 (E) je to kód ZZ.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pro neidentifikovatelnou zemi vydání se v poli UNIMARC/102 používá kód XX.

Zdůvodnění viz návrh řešení.

Ve formátu MARC 21/008, event. 044 se používá pro neznámé místo vydání dvouznakový kód xx.

Návrh řešení

Dle agentury, která oficiálně zodpovídá za ISO 3166, není stanoven kód pro nezjistitelné země.
Viz aktualizace z června 2001

Tato otázka byla řešena před několika lety pro potřeby retrokonverze, tenkrát jsme se rozhodli pro snadnější konverzi do USMARC/MARC21 použít kód XX.
102 $aXX
Doporučujeme zůstat u tohoto postupu (americká úprava standardu citovaná v návrhu řešení se zřejmě v anglo-amerických knihovnách zatím nepoužívá). Kód XX se používá i v nově vydané (zatím jen v angličtině) aktualizaci formátu UNIMARC/Authorities, kde se kódovník používá pro pole 102, které je tu polem pro zápis provenience autora.

Vzhledem k tomu že ve specifikaci polí bibliografického záznamu kód XX není dosud uveden, považuji za regulérní rovněž možnost pole 102 v tomto případě neuvádět.

Komentáře

Při konverzi našich záznamů do CASLINu mi byly záznamy bez země vydání vráceny. Byly to právě záznamy dokumentů, u nichž není možné určit zemi vydání. Proto bude asi lepší stanovit určitou zkratku, např. již výše navrhované "XX".
25. 06. 2001 12:00
Možnost vynechat pole 102, čili ho vůbec neuvádět, neni příliš vhodná. Pole 102 je povinné pro odeslání do Souborného katalogu CASLIN a záznamy bez tohoto pole nám SK vrací jako chybné. Proto pro neidetifikovatelnou zemi vydání používáme kód XX. Libuše Machačová, SVK Olomouc
25. 06. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena