Dotaz #102

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 19. 06. 2001
MARC 21 008/15-17, 044, 260
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 3. července 2001

Charakteristika problému

Zápis kódu země při katalogizaci produkce vyslanectví, konzulátů atd.

Návrh řešení:
Zápis kódu země v poli 102 by měl odpovídat místu vydáni díla v poli 210 $a.

a)produkce českých vyslanectví, konzulátů atd.
102 $aIL
2001 $aCzechoslovakia-Israel$fpublished by the Embassy of the CSFR, Tel Aviv, Israel
210 $aTel Aviv$cEmbassy of the CSFR$d1991
710 01 $aČeskoslovensko$bVyslanectví$cIzrael

b)produkce zahraničních vyslanectví, konzulátů atd. v České republice
102 $aCZ
2001 $aIndonésie$fpřipravil Jiří Páleníček
210 $aV Praze$cVelvyslanectví Indonéské republiky v České republice
$d1998
700 -1 $aPáleníček$bJiří$4070

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

UNIMARC
Při popisu produkce velvyslanectví, konzulátů atd. se zapíše v poli UNIMARC/102 $a kód zastupované země. V opakovaném podpoli UNIMARC/102 $a se zapíše kód země, ve které velvyslanectví sídlí. Nakladatelské údaje se zapíší obvyklým způsobem podle předepsaných pramenů popisu.

a)produkce českých vyslanectví, konzulátů atd.
102 $aCZ$aIL
200 1# $aCzechoslovakia-Israel
210 $aTel Aviv$cEmbassy of the CSFR$d1991
710 01 $aČeskoslovensko$bVyslanectví$cIzrael

b)produkce zahraničních vyslanectví, konzulátů atd. v České republice
102 $aID$aCZ
200 1# $aIndonésie$fpřipravil Jiří Páleníček
210 $aV Praze$cVelvyslanectví Indonéské republiky v České republice $d1998
700 -1 $aPáleníček$bJiří$4070
712 02 $aIndonesia$bEmbassy$cČesko

MARC 21
Při popisu produkce velvyslanectví, konzulátů atd. se zapíše v poli 008 na pozici 15-17 kód zastupované země. V opakovaných výskytech $a v poli 044 se znovu zapíše kód zastupované země a kód země, ve které velvyslanectví sídlí. Nakladatelské údaje se zapíší obvyklým způsobem podle předepsaných pramenů popisu.

a)produkce českých vyslanectví, konzulátů atd.
008 ...............xr.......................
044 $axr$ais
110 1# $aČeskoslovensko.$bVelvyslanectví (Izrael)
245 10 $aCzechoslovakia-Israel
260 $aTel Aviv :$bEmbassy of the CSFR,$c1991

b)produkce zahraničních vyslanectví, konzulátů atd. v České republice
008 ...............io......................
044 $aio$axr
100 1# $aPáleníček, Jiří$4aut
245 10 $aIndonésie /$cpřipravil Jiří Páleníček
260 $aV Praze :$bVelvyslanectví Indonéské republiky v České republice, $c1998
710 1# $aIndonesia.$bVelvyslanectví (Česko)

Návrh řešení

Navrhované řešení odpovídá filozofii používání AAACR2R spolu s UNIMARCem, podle které kódované údaje mají odpovídat údajům popisným. Kódovaný údaj 102 by tedy měl odpovídat místu vydání v poli 210 $a.
Že je produkce vyslanectví, konzulátů atd. v tomto ohledu atypická a to, že jde v případě publikace či jiného díla vydaného vyslanectvím o produkci zastupované země, je jasné. Navrhované řešení však odpovídá pravidlům; pokud je v dokumentu uvedeno jako místo vydání jméno, kde vyslanectví atd. sídlí, v poli 102 je vhodné a logické uvést kód země odpovídající místu vydání. Proti odlišnému kódu země a místa vydání dokumentu mohou být také námitky.
Prohlížením zahraničních databází lze zjistit několik odlišných přístupů - od řešení navrhovaného v našem dotazu, až po neuvádění místa vydání v poli 210 $a vůbec. Pro uživatele (a nemusí jich být zrovna málo)- může být ale místo vydání důležitým údajem k hledání požadovaného dokumentu.
Jaké jsou tedy možnosti řešení, je-li na tit. s. uvedeno jako místo vydání sídlo vyslanectví, atd.?
Např.:
1) Uvedený návrh řešení - jsou proti němu v zásadě oprávněné námitky
2) Zapsat odlišný kód země vydání v poli 102 a odlišné místo vydání v podpoli 210 $a
3) Zapsat opakovaná podpole $a v poli 102 pro dvě místa vydání, při čemž v opakovaném podpoli 210 $a bude v hranatých závorkách uvedeno jméno zastupované země
4. ???

Pokud v dokumentu nebude místo vydání uvedeno, navrhujeme zapsat do pole 102 kód zastupované země a v poli 210 $a uvést konvenční jméno zastupované země v hranatých závorkách.

Komentáře

Z akvizicniho hlediska produkce ceskych vyslanectvi v zahranici se povazuje za ceskou a oznacuje se kodem CZ, naopak produkce zahranicnich vyslanectvi v CR se povazuje za zahranicni a ma kod odpovidajiciho statu. V tomto pripade kod zeme z pole 102 neodpovida mistu vydani v 210a. Takto, napriklad, jsou reseny i novejsi zaznamy Francouzske NB. Svetlana Knollova, ved. oddeleni doplnovani zahr. literatury NK CR
21. 06. 2001 12:00
1. Domnívám se, že fráze "published by the Embassy of the CSFR, Tel Aviv, Israel" nepatří do pole 200 $f, ale příslušné údaje se zapíší do pole 210 (viz AACR2R 1.4D3 příklad na s. 38) 2. Ve Stanovisku odp. prac. je mylně uváděno podpole 210 $c místo 210 $a 3. Přikláněla bych se k řešení bod bodem 3) tj. zapsat opakovaná podpole $a v poli 102 pro dvě země vydání (z důvodu vyhledávání) ALe v opakovaném podpoli 210 $a bych už NEuváděla v hranatých závorkách jméno zastupované země. Domnívám se totiž, že filozofie používání AAACR2R spolu s UNIMARCem, podle které kódované údaje mají odpovídat údajům popisným je sice správná (proto bych nevolila řešení uvedené bod bodem 2)), ale neni třeba pro každou hodnotu vyjádřenou v kódovaných údajích dotvářet popisný údaj - jak by se pak postupovalo např. u fyzických vlastností specialních dokumentů - vytvářeli bychom obsáhlé poznámky?
24. 06. 2001 12:00
Omlouvám se za uvádění chybného podpole 210 $c (ve stanovisku odp. pracovníka) - správně má být 210 $a - dodatečně bylo opraveno na správnou formu.
25. 06. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena