Dotaz #118

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 24. 10. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 12. března 2002

Charakteristika problému

Jak zapsat a odlišit v autoritním záznamu jméno autora, který sám publikuje, ale současně po určité období zapůjčil své jméno jinému autorovi, který nemohl publikovat. např.: Saudek, Erik Adolf, 1904-1963, publikoval též pod jménem Aloys Skoumal(zapůjčené jméno) a pod pseudonymem Karel Brož. nebo: Franková, Hermína publikovala pod zapůjčeným jménem Josef Vinař. Lze zapsat v dopňku? Jaká by byla jeho formulace?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz se týká uložení údajů v autoritním záznamu (s ohledem na využívání autoritních záznamů katalogizátory je však vhodné upozornit na promítnutí uvedené situace i v bibliografickém záznamu).
Výchozí instrukcí pro vytvoření personálního záhlaví v případě, kdy reálný autor propůjčil z určitých důvodů své jméno jinému autorovi (v podstatě jde o fiktivní autorství), je pravidlo 21.4C1 AACR2R.

Navrhované řešení:

A.Bibliografický záznam:
200 1# $aVlak do Istanbulu$aTajný kurýr$fGraham Greene$gz anglických originálů … přeložil Jan Zábrana:
*304 $aJméno překladatele fiktivní, propůjčeno H. Žantovské v době zákazu publikování
700 -1 $aGreen$bGraham$f1904-1991$4070
702 -1 $aZábrana$bJan$f1921-1984$4730
702 –1 $aŽantovská$bHana$f1921-

*Vysvětlující údaj o jménu překladatele, pokud je znám, může katalogizátor uvést v některé z poznámek, např. 304, event. 300. Jinak tento údaj zůstává pouze součástí záznamu autority.

B.Autoritní záznamy(použijí se odkazy typu "viz též" - jde o dvě bibliografické entity):
1.
200 $aŽantovská$bHana$f1921-
300 $aV době zákazu činnosti H. Žantovské propůjčil pro překlad Greenova románu Vlak do Istanbulu jméno Jan Zábrana
500 $aZábrana$bJan$1931-1984

2.
200 $aZábrana$bJan$f1931-1984
300 $aJ. Zábrana propůjčil v době zákazu činnosti H. Žantovské své jméno pro překlad Greenova románu vlak do Istanbulu
500 $aŽantovská$bHana$f1921-

Návrh řešení

V letech 1948-1989 se často stávalo, že autoři, kteří směli publikovat tzv. zapůjčovali svá jména autorům, kteří z nejrůznějších důvodů publikovat nesměli. Po roce 1989 v mnoha případech kniha vyšla znovu, tentokrát s uvedením jména skutečného autora. Navrhujeme v každém případě "krycí jméno" uvést jako odkaz s tím, že v podpoli f budou uvedena životní data skutečného autora. Zároveň využijeme informačí poznámku v poli 300 záznamu pro autority, v níž vztah mezi záhlavím a odkazem vysvětlíme.

Příklad:
200 1 $aŽantovská $bHana $1921-
400 1 $aZábrana $bJan $1921-
300 0 V době zákazu činnosti propůjčil autorce pro překlad Greenova románu Vlak do Istanbulu jméno Jan Zábrana.

V přístupovém rejstříku se tak objeví dvakrát jméno Jana Zábrany:
Zábrana, Jan 1931-1984 (Básník a překladatel,který krycí jméno zapůjčil) Zábrana, Jan 1921- (jako odkaz ke jménu Hany Žantovské)

Komentáře

Mně se zdá, že to není otázka podoby jména, ale spíš volby záhlaví (pravidlo 21.4C1). Nejde o pseudonym, ale o údajné autorství. Autor nevystupoval pod pseudonymem; u knihy přeložené Hanou Žantovskou (narozenou r. 1921) byl v jednom (nebo několika) vydáních uveden jako překladatel Jan Zábrana (1931-1984). Osoba "Zábrana 1921-" nejen nikdy neexistovala, ale ani to nikdo netvrdil. Zmíněné pravidlo 21.4C1 říká: „…vytvořte hlavní záhlaví pro skutečného individuálního autora nebo pod názvem … vytvořte vedlejší záhlaví pro osobu, jíž je autorství přisuzováno…“. Podobně by se zřejmě mělo postupovat i u vedlejších autorů.
28. 02. 2002 12:00
Dotaz se týká uložení údajů v autoritním záznamu, avšak s ohledem na využívání autoritních záznamů katalogizátory je vhodné upozornit na promítnutí uvedené situace i v bibliografickém záznamu.
Výchozí, asi nejvhodnější, instrukcí pro vytvoření personálního záhlaví v případě, kdy reálný autor propůjčil z určitých důvodů své jméno jinému autorovi (v podstatě jde o fiktivní autorství), je pravidlo 21.4C1 AACR2R, a to spíše než pravidlo 22.2B pro pseudonymy. Podle 21.4C1 by se hlavní záhlaví mělo vytvořit pro autora, který je reálně uveden v dokumentu a vedlejší záhlaví pro autora,kterému autorství patří, tedy který si jméno vypůjčil.

Nebylo by srozumitelnější řešit celou situaci pouze vysvětlujícími odkazy v rámci autoritních záznamů pro zúčastněné osoby a „krycí odkazy“ v souboru autorit nevytvářet?

Navrhuji řešení:
Bibliografický záznam:
200 1# $aVlak do Istanbulu$aTajný kurýr$fGraham Greene$gz anglických originálů … přeložil Jan Zábrana:
*304 $aJméno překladatele fiktivní, propůjčeno H. Žantovské v době zákazu publikování
700 -1 $aGreen$bGraham$f1904-1991$4070:
702 -1 $aZábrana$bJan$f1921-1984$4730:
702 –1 $aŽantovská$bHana$f1921-

*Vysvětlující údaj o jménu překladatele, pokud je znám, může katalogizátor uvést v některé z poznámek, např. 304, event. 300. Jinak tento údaj zůstává pouze součástí záznamu autority.
Autoritní záznamy
1.
200 $aŽantovská$bHana$f1921-:
300 $aV době zákazu činnosti H. Žantovské propůjčil pro překlad Greenova románu Vlak do Istanbulu jméno Jan Zábrana
400 $aZábrana$bJan$1931-1984
2.
200 $aZábrana$bJan$f1931-1984:
300 $aJ. Zábrana propůjčil v době zákazu činnosti H. Žantovské své jméno pro překlad Greenova románu vlak do Istanbulu
400 $aŽantovská$bHana$f1921-:

04. 03. 2002 12:00
Pro bibliografický záznam viz též dotaz č. 73. Pro vysvětlující poznámku o skutečném autorovi či původci díla se použije poli 314.
06. 03. 2002 12:00
Souhlasím s předchozími stanovisky - vytváření "krycích odkazů" považuji za matoucí. Ke stanovisku č. 3, které bych vzala jako východisko pro řešení tohoto problému, bych však měla několik připomínek: a) domnívam se, že pravidlo 21.4C1 je míněno přesně obráceně tj. hlavní záhlaví se vytváří pro skutečného autora (autora, kterému autorství patří) a jméno autora, který je uveden v dokumentu (který jméno propůjčil) se uvede ve vedlejším záhlaví (viz stanovisko č. 1 nebo dotaz č. 73) b) ad bibliografický záznam: vysvětlující poznámka by měla být zapsána v poli 314 (viz stanovisko č. 2 nebo dotaz 73); kód role pro překladatele bych uvedla spíše u Žantovské než u Zábrany c) ad autoritní záznamy: je třeba doplnit indikátory; spíše než odkaz "viz" (pole 400) by měl být užit odkaz "viz též" (pole 500) a jemu odpovídající poznámka 305 (viz UNIMARC/AUTORITY s. 11-12 odkazové heslo, unifikované záhlaví, variantní záhlaví) Na základě "konečného řešení je třeba doplnit rubriky AACR2R a UNIMARC
12. 03. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena