Dotaz #112

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 08. 2001
MARC 21 260 $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. srpna 2001

Charakteristika problému

V knize se nachází rok vydání pouze v "CIPu". Dalším údajem je již pouze rok copyrightu. Lze použít CIP jako pramen popisu (vím, že se to v minulosti zakazovalo) nebo musím použít pouze rok copyrightu?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Je-li rok vydání díla uveden pouze v záznamu CIP, a dalším údajem o datu vydání je pouze rok copyrightu, považuje se záznam CIP za pramen popisu a dává se mu při zápisu přednost před rokem copyrightu.
Data vydání se pak zapisují podle pravidla 1.4F AACR2R (zejména 1.4F5 + AACR2R/UNIMARC. Schválené české interpretace. Praha, NK ČR, 1999 a 1.4F6).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena