Dotaz #128

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 31. 01. 2002
MARC 21 300 $e, 505
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. února 2002

Charakteristika problému

Dobry den, prosím o radu při tomto katalogizačním problému: K habilitační práci byly přiloženy 3 dalši samostatné knižní jednotky. 1.přiloha=Seznam přiložených publikací (je bez titulního listu a za názvem hned následuje seznam, ve kterém jsou uvedena dvoje skripta a seznam článků a pak následují jednotlivé kopie článků) 2. a 3. příloha=skripta ze seznamu příl. 1, jejichž tituly jsou již v naší katalog.DB zpracovány. Jak by se měly tyto přílohy zapsat do katalogizačního záznamu habilitace?

Návrh řešení:
V samotné habilitač.práci je uvedná bibliografie, tj. pole 320 je již obsazené, proto návrh: zapsat do pole 215e Seznam přiložených publikací nebo 215e 1 příloha a 307a Seznam přiložených publikací? -pro zapsání dvou titulů skript použít opakovaně pole 488 ale jak? zapsat ISBD titul, autora? a jakou k poli připojit poznámku 311? a co do ní napsat? 311a Skripta: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, f.potravinářské a biochemické technologie?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Habilitační práce včetně příloh se považuje za jednu bibliografickou jednotku. Doporučuje se proto vytvořit pro ni bibliografický záznam podle instrukcí pro popis disertací, a přílohy zohlednit pouze v poli UNIMARC/215 $e, MARC 21/300 $e (pro doprovodný materiál). V poli UNIMARC/307 (Poznámky k údajům fyzického popisu), MARC 21/505 (Formalizovaná poznámka k obsahu) lze specifikovat obsah příloh - viz 2.7B11 AACR2R.

Např.:
UNIMARC
215 $a250 s.$cil.$d21 cm$e3 sv.

307 $aDoprovodný materiál: Seznam přiložených publikací a kopie článků. 56 s. ; 25 cm -- Název 1. skript. 63 s. ; 25 cm -- Název 2. skript. 38 s. ; 25 cm

MARC 21
300 $a250 s. :$bil. ;$d21 cm +$e3 sv.

5052 $aSeznam přiložených publikací a kopie článků. 56 s. -- Název 1. skript. 63 s. ; 25 cm -- Název 2. skript. 38 s. ; 25 cm

Návrh řešení

Viz Rozhodnutí o řešení

Komentáře

S uvedeným řešením souhlasim pouze navrhuji: 1) v rubrice AACR2R opravit 1.5E na 1.5E1 body c) d) 2) v textu vynechat slovo "samostatných/samostatne" tj. "Habilitační práce včetně příloh ... pro popis disertaci a přílohy ..." protože pokud přílohy označíme jako samostatné měli bychom je popisovat jako samostatné popisné jednotky viz AACR2R pravidlo 1.9 3) text upravit nasledujícím způsobem: "... přílohy zohledit BUĎ v poli 215 $e (pro doprovodný materiál) NEBO v poli 307 (Poznámky k údajům fyzického popisu) KDE lze specifikovat ..." protože AACR2R pravidlo 1.5E1 říká "Uveďte údaje o doprovodném materiálu JEDNÍM Z následujících způsobů (viz též Příručka k AACR2 / Margarett F. Maxwell s. 88 - výklad k pravidlu 1.7B11) 4) v poli 307 používat návěští Doprovodný materiál: (viz též schválený dotaz č. 58)
14. 02. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena