Dotaz #105

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 27. 06. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. července 2001

Charakteristika problému

Je vhodné přepisovat ß na ss nebo ponechat původní ß?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pravidlo 1.0E1 doporučuje zapsat "údaje, převzaté z popisné jednotky v jazyce a písmu (kdekoli je to možné), v nichž se v popisné jednotce vyskytují."
I přes změny v německém pravopise, týkající se zápisu "ß", je vhodné zapsat toto písmeno tak jak je uvedeno.

Návrh řešení

Předmětem dotazu je přepis německého "ß" v rámci bibliografického záznamu.
Pravidlo 1.0E1 doporučuje zapsat "údaje, převzaté z popisné jednotky v jazyce a písmu (kdekoli je to možné), v nichž se v popisné jednotce vyskytují."
I přes změny v německém pravopise, týkající se zápisu "ß", je vhodné zapsat toto písmeno tak jak je uvedeno.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena