Dotaz #103

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 06. 2001
MARC 21 245, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. července 2001

Charakteristika problému

Zápis horních/dolních indexů v bibliografickém záznamu

Návrh řešení:
Pro zápis horních/dolních indexů nelze vytvořit jednoznačnou a jednoduchou instrukci, respektují se možnosti automatizovaného systému používaného institucí, která vytváří příslušný bibliografický záznam.
Pravidlo 1.0E AACR2R (Jazyk a písmo popisu) potřebný návod neobsahuje, je možné částečně se inspirovat pouze interpretací LCRI (Kongresové knihovny), která doporučuje:"Zapište horní/dolní index na úrovni řádky, pokud tento zápis nezpůsobí nesrozumitelnost údaje".
Např.: H2O, 100 m2 apod.

Jinak použijte zápis pomocí Gizmo notace.

V obou případech se doporučuje uvést informaci o výskytu horních/dolních indexů v názvu v poznámce (pole 304).

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pravidlo 1.0E AACR2R (Jazyk a písmo popisu) potřebný návod neobsahuje, respektuje se proto interpretace LCRI (Kongresové knihovny), která doporučuje:"Zapište horní/dolní index na úrovni řádky, pokud tento zápis nezpůsobí nesrozumitelnost údaje".
Např.: H2O, 100 m2 apod.

Pokud by vynechání indexů způsobilo nesrozumitelnost údaje, respektují se možnosti automatizovaného systému používaného institucí, která vytváří příslušný bibliografický záznam (Gizmo notace, kódování ANSEL apod.). U automatizovaných systémů, které zápis indexu neumožňují, se i v tomto případě zapíší indexy na úrovni řádky.

V těchto případech se doporučuje uvést informaci o výskytu horních/dolních indexů v názvu v poznámce.

Příklady:
UNIMARC
200 1# $aPhotochemical production of H2SO4 aerosols on venus
304 ## $aV názvu na tit. s. zapsán chemický vzorec kyseliny sírové s dolními indexy

200 1# $aMessverfahren zur Bestimmung des Energieverlusts von 12C*-Projektilen in
Kohlenstoff mit der IDSA-Methode
304 ## $aV názvu na tit s. je číslo 12 zapsáno jako horní index a * jako dolní index

200 1# $aA[infinite] type conditions for general measures in R[+]1
304 ## $aV názvu "nekonečno" vyjádřeno matematickým symbolem v dolním indexu

MARC 21
245 10 $aPhotochemical production of H2SO4 aerosols on venus
500 ## $aV názvu na tit. s. zapsán chemický vzorec kyseliny sírové s dolními indexy

245 10 $aMessverfahren zur Bestimmung des Energieverlusts von 12C*-Projektilen in
Kohlenstoff mit der IDSA-Methode
500 ## $aV názvu na tit s. je číslo 12 zapsáno jako horní index a * jako dolní index

245 10 $aA[infinite] type conditions for general measures in R[+]1
500 ## $aV názvu "nekonečno" vyjádřeno matematickým symbolem v dolním indexu

Komentáře

Pro zapis horniho/dolniho indexu lze vyuzit take kodovani ANSEL.
22. 06. 2001 12:00
Souhlasím s navrhovaným řešením - pouze navrhuji a) nechat rubriku UNIMARC prázdnou - problém se týká celého bibliografického záznamu b) v poslední větě na konci vynechat odkaz na pole 304 - problém se týká celého bibliografického záznamu c) vynechat větu "Jinak použijte zápis pomocí Gizmo notace" - ne každý systém s Gizmo notací (či kódovaním ANSEL) pracuje d) doplnit příklady např.: 200 1# $a Photochemical Production of H2SO4 Aerosols on Venus 304 ## $a V názvu na tit. s. užit chemický vzorec H2SO4 [=kyselina sírová] 200 1# $a Messverfahren zur Bestimmung des Energieverlusts von 12C*-Projektilen in Kohlenstoff mit der IDSA-Methode 304 ## $a V názvu na tit. s. užit výraz 12C*- [12 = horní index, * = horní index]
05. 07. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena