Dotaz #124

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 10. 01. 2002
MARC 21 260 $b
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 24. ledna 2002

Charakteristika problému

Na titulní strance je jméno nakladatele napsano Velkými písmeny celé, v tiráži je zapsáno jen s velkým počátečním písmenem,občas se stane že také velkými. Zajímá mě zdali se jméno má zapsat jen s počátečním malým písmenem nebo ho opsat přesně tak jak je na titulní stránce.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Obvykle se v těchto případech zapisuje jméno nakladatele pouze s velkým počátečním písmenem (s výjimkou zkratky s.n.)
Velká písmena ve jméně nakladatele na titulní stránce odpovídají spíše záměrné grafické úpravě, než obvyklé prezentaci jména nakladatele.
Zohledňujeme tedy obecné pravidlo 1.1B a přílohu A.7 Psaní velkých písmen.

ALE - je však třeba pečlivě rozlišovat, kdy zachování velkých písmen ve jménu nakladatele má své opodstatnění (např. některé iniciálové zkratky, akronymy) viz pravidlo A.1 AACR2R).

Návrh řešení

Viz rozhodnutí o řešení

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena